Joanna Fidelus-Orzechowska
Joanna Fidelus-Orzechowska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
TytułCytowane przezRok
Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego
A Buchwał, J Fidelus
Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem 3, 45-54, 2010
222010
Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego
J Fidelus
Prace Geograficzne 120, 19-29, 2008
142008
The development of erosive and denudational landforms on footpaths sections in the Babia Góra Massif and the Western Tatras
A Buchwał, J Fidelus
Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2, 14-24, 2008
82008
The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland)
R Kroczak, T Bryndal, A Bucała, J Fidelus
Environmental earth sciences 75 (3), 250, 2016
72016
Relief transformation along footpaths in the Rila, Pirin, and Western Tatra Mountains
A Buchwał, J Fidelus, M Rogowski
Landform Analysis 10, 18-25, 2009
72009
Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach
J Fidelus-Orzechowska, E Gorczyca, K Krzemień
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2017
62017
Slope transformations within tourist footpaths in the northern and southern parts of the Western Tatra Mountains (Poland, Slovakia)
J Fidelus
Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues 60 (3), 139-162, 2016
62016
Porównanie skutków przekształceń rzeźby pod wpływem antropopresji w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich, Prądnik
J Fidelus
Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 20, 185-196, 2010
62010
Wpływ wiatrołomu i degradacji drzewostanu na zróżnicowanie chemizmu wód w zlewni Potoku Kościeliskiego w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego
M Żelazny, JP Siwek, J Fidelus, T Stańczyk, J Siwek, A Rutkowska, P Kruk, ...
sylwan 161 (1), 27-33, 2017
52017
Geomorphological changes within a hillslope caused by a windthrow event in the Tatra Mountains, Southern Poland
D Strzyżowski, J Fidelus, M Żelazny
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 98 (4), 347-360, 2016
52016
Sediment transport by uprooting in the forested part of the Tatra Mountains, southern Poland
D Strzyżowski, J Fidelus-Orzechowska, M Żelazny
Catena 160, 329-338, 2018
42018
The Differentiation of Tourist Traffic in the Western Part of the Tatra Mountains
J Fidelus
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 173-191, 2014
32014
Geomorfologiczne skutki turystycznego użytkowania grzbietów górskich na przykładzie ścieżek pieszych w Tatrach Zachodnich i górach Bucegi (Rumunia)
J Fidelus, M Rogowski
Landform Analysis 19, 29-40, 2012
32012
Skutki przekształceń rzeźby w obrębie ścieżek i dróg turystycznych na wybranych obszarach Tatr Zachodnich
J Fidelus
Landform Analysis 9, 2008
32008
Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface
R Kroczak, J Fidelus-Orzechowska, A Bucała-Hrabia, T Bryndal
Journal of Mountain Science 15 (12), 2561-2578, 2018
22018
Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland)
J Fidelus-Orzechowska, D Wrońska-Wałach, J Cebulski, M Żelazny
Science of the Total Environment 630, 1298-1308, 2018
22018
Slope transformation within tourist footpaths in the Western Tatra Mountains
J Fidelus
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 47 (1), 19-30, 2013
22013
Długookresowe przekształcenia rzeźby na stokach na wybranych odcinkach ścieżek turystycznych w Tatrach Zachodnich
M Bukowski, J Fidelus-Orzechowska, E Gorczyca, K Krzemień
Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015
12015
Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich–na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego
J Fidelus, E PŁACZKOWSKA
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 85 (3), 2013
12013
Impact of ski run construction on atypical channel head development
D Wrońska-Wałach, J Cebulski, J Fidelus-Orzechowska, M Żelazny, ...
Science of The Total Environment 692, 791-805, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20