Obserwuj
Marta Juchnowicz
Marta Juchnowicz
Profesor Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
ZarzÄ… dzanie przez zaangaĹĽowanie: koncepcja, kontrowersje, aplikacje
M Juchnowicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
2892010
Zaangażowanie pracowników: sposoby oceny i motywowania
M Juchnowicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
2402012
Elastyczne zarzÄ… dzanie kapitaĹ ‚em ludzkim w organizacji wiedzy
M Juchnowicz
Difin, 2007
2152007
Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy–narzędzia–aplikacje
M Juchnowicz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 29 (3), 171-174, 2013
1712013
Employee well-being and digital work during the COVID-19 pandemic
M Juchnowicz, H Kinowska
Information 12 (8), 293, 2021
1012021
Satysfakcja zawodowa pracowników: kreator kapitału ludzkiego
M Juchnowicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
1012014
Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi: praca zbiorowa
M Juchnowicz, T Rostkowski, Ł Sienkiewicz
Wydawnictwo Poltext, 2010
852010
Jak oceniać pracę?: wartość stanowisk i kompetencji
M Juchnowicz, Ł Sienkiewicz
Difin, 2006
792006
Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników
M Juchnowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 57-66, 2010
712010
Kulturowe uwarunkowania zarzÄ… dzania kapitaĹ ‚em ludzkim
M Juchnowicz
Wolters Kluwer Polska, 2009
592009
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości: praca zbiorowa
M Juchnowicz
Poltext, 2004
532004
Standardy europejskie w zarzÄ… dzaniu zasobami ludzkimi: praca zbiorowa
M Juchnowicz
Poltext, 2004
482004
Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego,[w:] M. Juchnowicz (red.)
M Juchnowicz
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, 172-194, 2007
452007
Strategia personalna firmy
M Juchnowicz
Difin, 2000
352000
Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami
Z Czajka, Z Jacukowicz, M Juchnowicz
Difin, 1998
261998
Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje
M Juchnowicz
Edukacja ekonomistów i menedżerów 32 (2), 11-20, 2014
232014
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru
M Juchnowicz, B Mazurek‑Kucharska, D Turek
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 49 (3), 221-225, 2018
192018
Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim
M Juchnowicz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
192009
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy
D Danilewicz, M Juchnowicz, M Fryczyńska, L Jabłonowska, H Kinowska, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
182016
Troska o satysfakcję pracowników–nowy paradygmat czy pragmatyzm?
M Juchnowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3, 51-60, 2013
182013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20