Jerzy Niemczyk
TitleCited byYear
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji
R Krupski, B Jasiński, A Jasińska, J Niemczyk, K Olejczyk, A Binsztok, ...
325*2005
Metodologia nauk o zarządzaniu,[w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red
J Niemczyk
W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2011
230*2011
Filozofie i szkoły strategii,[w:] Krupski R
J Niemczyk
Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.(red.), Koncepcje strategii organizacji, PWE …, 2009
210*2009
Sieci międzyorganizacyjne
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet, B Jasiński
Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, Warszawa …, 2012
160*2012
Zarządzanie strategiczne: koncepcje-metody
praca zbiorowa Krupski, Rafał
136*2003
Strategia. Od planu do sieci
J Niemczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
1292013
Elastyczność organizacji
praca zbiorowa Krupski, Rafał
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
1262008
Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych
J Niemczyk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2006
1012006
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
782014
Zarządzanie. Kanony i trendy
M Morawski, J Niemczyk, K Perechuda, E Stańczyk‑Hugiet
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2010
38*2010
Metody organizacji i zarzÄ… dzania
J Niemczyk
Wydawnictwo Terra, 2000
362000
Organizacja ucząca się,[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
J Niemczyk
Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet …, 2000
20*2000
Analogie w naukach o zarządzaniu
J Niemczyk
Organizacja i Kierowanie, 3-18, 2002
182002
Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej
J Niemczyk
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
122015
Klient w strategiach organizacji biznesowych
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet
Nauki o Zarządzaniu, 33-43, 2014
122014
Modele biznesowe w zarządzaniu strategicznym
J Niemczyk, J Drzewiecki
Współczesne Zarządzanie, 145-152, 2006
122006
Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym
J Niemczyk
Przegląd Organizacji, 3-6, 2011
92011
Organizacja wirtualna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red.
J Niemczyk, K Olejczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, 111-136, 2005
9*2005
Organizacja procesowa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red.
J Niemczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, 88-111, 2005
9*2005
Strategie z perspektywy sieci-nowy nurt w rozwoju zarządzania strategicznego
J Niemczyk
Przegląd Organizacji, 8-11, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20