Follow
Jerzy Niemczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu
R Krupski
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 350-359, 2004
360*2004
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
2572011
Filozofie i szkoły strategii [w:]
J Niemczyk
Koncepcje strategii organizacji. Krupski, R.; Niemczyk, J.; Stańczyk-Hugiet, E., 2009
244*2009
Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania,
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet, B Jasiński
Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania,, 1-356, 2012
202*2012
Strategia. Od planu do sieci
J Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013
1712013
Zarządzanie strategiczne : koncepcje-metody
R Krupski
Akademia Ekonomiczna (Wrocław), 1998
170*1998
Elastyczność organizacji
R Krupski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
1502008
Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych
J Niemczyk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2006
1102006
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
1052014
Metodologia nauk o zarządzaniu,[w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon
J Niemczyk
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2011
54*2011
Zarządzanie
J Niemczyk
Zarządzanie. Kanony i trendy. Morawski, M; Niemczyk, J; Perechuda, K …, 2010
49*2010
Metody organizacji i zarządzania
J Niemczyk
Wydawnictwo Terra Poznań, 2000
39*2000
Organizacja procesowa
J Niemczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej …, 2005
23*2005
Analogie w naukach o zarządzaniu
J Niemczyk
Organizacja i Kierowanie, 3-18, 2002
232002
Organizacja ucząca się
J Niemczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, 2000
23*2000
Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej
(ed.) Krupski, R.
Wyd. Akademii Ekonomicznej im. o. Langego we Wrocławiu, 2004
222004
Metodologia nauk o zarządzaniu
J Niemczyk
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu–Basics of research …, 2011
202011
Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej
J Niemczyk
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
172015
Cooperative and competitive relationships in high education sector in Poland
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet
Journal of Economics & Management, 5-23, 2014
142014
Modele biznesowe w zarządzaniu strategicznym
J Niemczyk, J Drzewiecki
Współczesne Zarządzanie, 145-152, 2006
132006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20