Jerzy Niemczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji
R Krupski, B Jasiński, A Jasińska, J Niemczyk, K Olejczyk, A Binsztok, ...
358*2005
Metodologia nauk o zarządzaniu,[w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red
J Niemczyk
W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2011
266*2011
Filozofie i szkoły strategii,[w:] Krupski R
J Niemczyk
Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.(red.), Koncepcje strategii organizacji, PWE …, 2009
229*2009
Sieci międzyorganizacyjne
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet, B Jasiński
Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, Warszawa …, 2012
189*2012
Zarządzanie strategiczne: koncepcje-metody
praca zbiorowa Krupski, Rafał
156*2003
Elastyczność organizacji
praca zbiorowa Krupski, Rafał
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
1462008
Strategia. Od planu do sieci
J Niemczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
1402013
Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych
J Niemczyk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2006
1102006
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
882014
Zarządzanie. Kanony i trendy
M Morawski, J Niemczyk, K Perechuda, E Stańczyk-Hugiet
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2010
42*2010
Metody organizacji i zarządzania
J Niemczyk
Wydawnictwo Terra Poznań, 2000
37*2000
Organizacja ucząca się,[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
J Niemczyk
Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet …, 2000
22*2000
Organizacja procesowa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red.
J Niemczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, 88-111, 2005
18*2005
Analogie w naukach o zarządzaniu
J Niemczyk
Organizacja i Kierowanie, 3-18, 2002
182002
Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej
J Niemczyk
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
132015
Modele biznesowe w zarządzaniu strategicznym
J Niemczyk, J Drzewiecki
Współczesne Zarządzanie, 145-152, 2006
132006
Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym
J Niemczyk
Przegląd Organizacji, 3-6, 2011
112011
Klient w strategiach organizacji biznesowych
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet
Nauki o Zarządzaniu, 33-43, 2014
102014
Cooperative and competitive relationships in high education sector in Poland
J Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet
Journal of Economics & Management, 5-23, 2014
102014
Strategie z perspektywy sieci-nowy nurt w rozwoju zarządzania strategicznego
J Niemczyk
Przegląd Organizacji 6, 8-11, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20