Follow
Adrian Lubowiecki-Vikuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights
A Lubowiecki-Vikuk, A Dąbrowska, A Machnik
Sustainable Production and Consumption 25, 91-101, 2021
166*2021
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych
A Lubowiecki-Vikuk, M Paczyńska-Jędrycka
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
77*2010
Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce
A Lubowiecki-Vikuk
Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 84, 553-568, 2012
71*2012
Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce
A Lubowiecki-Vikuk, J Rab-Przybyłowicz
Folia Turistica 34, 85-107, 2015
38*2015
Medical tourism services and medical tourism destinations in Central and Eastern Europe - the opinion of Britons and Germans
A Lubowiecki-Vikuk, D Dryglas
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 32 (1), 1256-1274, 2019
342019
Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej
A Lubowiecki-Vikuk, Z Podgórski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, 2013
33*2013
Sport and tourism as elements of place branding. A case study on Poland
A Lubowiecki-Vikuk, A Basińska-Zych
Journal of Tourism Challenges and Trends 4 (2), 33-52, 2011
252011
Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych
A Dzięgiel, A Lubowiecki-Vikuk
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 2 (12), 119-135, 2013
24*2013
Image of Poland as perceived by German and British medical tourists
D Dryglas, A Lubowiecki-Vikuk
Tourism Review 74 (4), 861-871, 2019
232019
Tourist activity among urban singles in view of socio-demographic factors
E Biernat, A Lubowiecki-Vikuk
Studies in Physical Culture and Tourism 19 (2), 86-93, 2012
222012
Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce
A Lubowiecki-Vikuk
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2011
22*2011
Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki
A Lubowiecki-Vikuk
Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 79, 125-135, 2011
222011
Tourism business in a vuca world: Marketing and management implications
A Lubowiecki-Vikuk, B Sousa
Journal of Environmental Management & Tourism 12 (4), 867-876, 2021
212021
Sustainable development and leisure services: Changes and trends
A Lubowiecki-Vikuk, BM Đerčan, BMB de Sousa
Handbook of Sustainable Development and Leisure Services, 1-20, 2021
21*2021
Consumption of dietary supplements to support weight reduction in adults according to sociodemographic background, body mass index, waist-hip ratio, body fat and physical activity
A Lubowiecki-Vikuk, M Król-Zielińska, A Kantanista
Journal of Health, Population and Nutrition 38, 31, 2019
192019
Tourist Activity of LGBT in European Post-Communist States: the Case of Poland
A Lubowiecki-Vikuk, J Borzyszkowski
Economics and Sociology 9 (1), 192-208, 2016
18*2016
Physical activity of children and adolescents from the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia: A systematic review
A Kantanista, J Tarnas, J Borowiec, H Elegańczyk-Kot, ...
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 28 (3), 385–390, 2021
172021
The attractiveness of Poland as a medical tourism destination from the perspective of German and British consumers
D Dryglas, A Lubowiecki-Vikuk
Entrepreneurial Business and Economics Review 7 (2), 45-62, 2019
162019
Medical tourism potential of Central and Eastern Europe: Attempt at classification
A Lubowiecki-Vikuk, J Kurkowiak
CBU International Conference Proceedings 2017 5, 286-293, 2017
162017
Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce
A Lubowiecki-Vikuk, M Gnusowski
Hygeia Public Health 51 (3), 255-261, 2016
15*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20