Katarzyna Szwedziak
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of feeding yeast culture on ruminal fermentation and blood indicators of Holstein dairy cows
P Doležal, J Dvořáček, J Doležal, J Čermáková, L Zeman, K Szwedziak
Acta Veterinaria Brno 80 (2), 139-145, 2011
312011
Willingness to adopt biochar in agriculture: the producer’s perspective
AE Latawiec, JB Królczyk, M Kuboń, K Szwedziak, A Drosik, E Polańczyk, ...
Sustainability 9 (4), 655, 2017
242017
Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie
K Szwedziak
Inżynieria Rolnicza 10, 297-302, 2006
162006
Use of yeast culture in the TMR of dairy Holstein cows
P Dolezal, J Dolezal, K Szwedziak, J Dvoracek, L Zeman, M Tukiendorf, ...
IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE 2 (1), 51-56, 2012
122012
Unified process management for service and manufacture system—material resources
M Krótkiewicz, M Jodłowiec, K Wojtkiewicz, K Szwedziak
Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition …, 2016
92016
Accuracy of the FT-NIR Method in Evaluating the Fat Content of Milk Using Calibration Models Developed for the Reference Methods According to Röse-Gottlieb and Gerber
J Mlcek, L Dvorak, K Sustova, K Szwedziak
Journal of AOAC International 99 (5), 1305-1309, 2016
82016
Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą dynamicznych sieci bayesowskich
G Bartnik, A Kusz, AW Marciniak
Inżynieria rolnicza 10, 9-16, 2006
82006
Określenie czystości ziarna konsumpcyjnego za pomocą komputerowej analizy obrazu
M Tukiendorf, K Szwedziak, J Sobkowicz
Inżynieria Rolnicza 10, 519-525, 2006
82006
Selekcja i hierarchizacja kryteriów procesu decyzyjnego modernizacji parku maszyn gospodarstw rolnych metodą AHP
A Osuch, E Osuch, P Rybacki, R Szulc, K Szwedziak
Logistyka-nauka 5, 5188-5194, 2015
72015
Stanowisko do komputerowej analizy jakości produktów rolno-spożywczych
K Szwedziak, M Krótkiewicz
Inżynieria Rolnicza 10, 429-435, 2006
72006
Gaz generatorowy-biopaliwo z tradycjami
I Hetmańczyk, W Hepner
Inżynieria Rolnicza 16, 91-100, 2012
62012
Energetyczne wykorzystanie słomy na terenie województwa opolskiego
K Szwedziak
Inżynieria Rolnicza 14, 275-281, 2010
62010
Aplikacje komputerowe do oceny wybranych parametrów sensorycznych produktów rolno-spożywczych
K Szwedziak
Inżynieria Rolnicza 12, 293-298, 2008
62008
Wykorzystanie Bayesowskiego modelu do oceny zmian wzrostu fasoli (Phasoleum Vulgaris)
K Szwedziak
Inżynieria Rolnicza 9, 2005
62005
Dynamic analysis of selected agricultural machinery price changes in the years 2011-2015
A Osuch, P Rybacki, E Osuch, R Szulc, K Szwedziak
Intercathedra 1 (31), 2015
52015
Artificial neural networks and computer image analysis in the evaluation of selected quality parameters of pea seeds
K Szwedziak
E3S Web of Conferences 132, 01027, 2019
32019
The use of vision techniques for the evaluation of selected quality parameters of maize grain during storage
K Szwedziak
E3S Web of Conferences 132, 01026, 2019
32019
Physicochemical properties of a commercial herbicidal product containing metazachlor as an active substance
K Szwedziak, M Tukiendorf, Z Grzywacz, S Tomaszewski, W Wojtkiewicz
Przemysl Chemiczny 98 (7), 1113-1117, 2019
32019
The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction
K Szwedziak, K Wojtkiewicz
Agricultural Engineering 19, 2015
32015
Innowacyjna metoda rozpoznawania wybranych cech jakościowych nasion z wykorzystaniem analizy obrazu i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
K Szwedziak
Inżynieria Rolnicza 13 (4), 7-52, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20