Obserwuj
Тетяна Мамчур
Тетяна Мамчур
Уманський національний університет садівництва
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Вчені-ботаніки Уманського національного університету садівництва та їх наукові дослідження
ТВ Мамчур, ВП Карпенко, МІ Парубок, ОВ Свистун
Умань: ВПЦ “Візаві”, 2017
92017
Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва
Т Мамчур, Т Кравець, Г Чорна
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 61-65, 2015
82015
АГРОТЕХНІКА ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ПРАКТИКУМ (для cтудентів освітнього рівня “Спеціаліст”,“Магістр” за спеціальністю 206 “Садово-паркове господарство”)
ТВ Мамчур
Умань: УНУС, 2016
42016
Інтродукція рідкісних і зникаючих деревних і чагарникових рослин в умовах ботанічного розсадника Уманського національного університету садівництва та перспективи використання …
МІ Парубок, ТВ Мамчур, ОВ Свистун
Візаві, 2014
42014
Гербарні збори інтродуцентів, зроблені ЙК Пачоським в Уманському Царициному саду (1885–1886 рр.)
Г Чорна, Т Мамчур
Journal of Native and Alien Plant Studies, 2018
32018
Колекція гербарних зразків роду Ulmus L. в науковому гербарію Уманського національного університету садівництва
СА Масловата, ТВ Мамчур, МІ Парубок
Матеріали Всеукр. наук.-пр. конф. Умань, 2016
32016
Наукове і навчальне значення гербарію Уманського національного університету садівництва у підготовці фахівців лісового господарства
Т Мамчур, В Карпенко
Всеукр. наук. конф. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового …, 2015
32015
Колекцiйний розсадник Уманського НУС i його роль у пiдготовцi фахiвцiв садово-паркового господарства
ОВ Свистун, ТВ Мамчур, МI Парубок
Зб. наук. пр. Бiлоцеркiвського НАУ-Агробiологiя.-Вип. 8 (94), 13, 2012
32012
Вплив α-нафтилоцтової кислоти на регенераційну здатність стеблових живців різних сортів порічок
Т Мамчур, Б Анатолій
Зб. наук. пр. УДАУ 1 (72), 182–191, 2009
3*2009
Підготовка студентів зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» під час практичних занять з дисципліни «Агротехніка зеленого будівництва» та «Інтродукція та адаптація …
ТВ Мамчур, ОП Тисячний
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету лісового і садово …, 2018
22018
Історичний дендрологічний гербарій Уманського національного університету садівництва та його використання у навчально-науковому процесі
ТВ Мамчур, ВП Карпенко, ММ Парубок
Чернівці, 2018
22018
Наукова спадщина ВА Гаврилюка: Гербарій та польові щоденники
ГА Чорна, ТВ Мамчур, ОВ Свистун, МІ Парубок
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Спеціальній …, 2017
22017
Історична колекція дендрологічного гербарію Уманського національного університету садівництва
ТВ Мамчур, МІ Парубок
Умань: УНУС, 2016
22016
Використання декоративних видів роду RIBES L. в озелененні
ТВ Мамчур
Науковий вісник НЛТУ України 23 (5), 233-238, 2013
22013
АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ НА ОБ’ЄКТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ
ТВ Мамчур, СВ Шкляр, ОВ ШКЛЯР
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету лісового і садово …, 0
2
Родинне коло та юність Йозефа Пачоського
ГА Чорна, ТВ Мамчур
Умань Видавець «Сочінський ММ» 2021, 2021
12021
Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять «Ботаніка. Морфологія рослин»(для студентів ОР «Бакалавр» зі спеціальності 091 «Біологія»)
ТВ Мамчур, МІ Парубок
Умань: УНУС, 2020
12020
Формування гербарію випускника Уманського училища землеробства і садівництва Юліуса Робертовича Ланцького в умовах кінця ХІХ сторіччя.
ТВ Мамчур
НБУ ім. Вернадського, Київ, 2020
12020
Гидрофильные виды в составе эксикат Herbarium Florae Rossicae гербария Уманского национального университета садоводства (UМ)
ГА Чорна, ТВ Мамчур
Минск: БГУ, 2019
12019
Вирощування Adonis vernalis в культурі та його охорона
МІ Парубок, ТВ Мамчур, ОВ Свистун
Організаційний комітет конференції 1, 153, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20