MIROSLAW JAROSINSKI
MIROSLAW JAROSINSKI
SGH Warsaw School of Economics
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
M Jarosiński
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013
702013
Zarządzanie europejskie
H Bloom, R Calori, P De Woot
Poltext, 1996
581996
Urodzeni globaliści w badaniach na świecie iw Polsce
M Jarosiński
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 114, 7-24, 2012
262012
Granice konkurencji
K Rosłanowska-Plichcińska, M Jarosiński
Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa, 132-135, 1996
131996
Granice konkurencji. Grupa Lizbońska
K Rosłanowska-Plichcińska, M Jarosiński
Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 1996
111996
Contemporary models of Polish firms' internationalization-literature and research review
M Jarosiński
Journal of Economics & Management, 57-65, 2013
102013
The Early Internationalisation of Polish Companies. Research results
M Jarosiński
JMFS, 34, 2012
102012
Characteristics of Polish firms’ internationalisation processes
M Jarosiński
International Business from the Central European Perspective. Zagreb …, 2014
82014
Characteristics of Polish firms’ internationalisation processes
M Jarosiński
International Business from the Central European Perspective. Zagreb …, 2014
82014
Entrepreneurial level factors of early internationalization: A cross country comparison
J Sekliuckiene, M Jarosiński, M Kozma
Engineering Economics 30 (2), 223-235, 2019
42019
Success Factors of International New Ventures from an Economy in Transition
M Jarosiński, W Mierzejewska
Journal of East European Management Studies, 397-420, 2017
42017
Competitiveness of CEE Economies and Businesses
P Trąpczyński, Ł Puślecki, M Jarosiński
Multidisciplinary Perspectives on Challenges and Opportunities, 1-223, 2016
42016
Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
M Jarosiński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 143-152, 2012
42012
Dywersyfikacja branżowa przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Polsce w okresie transformacji
M Jarosiński
Organizacja i Kierowanie, 59-75, 2002
42002
Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego
M Jarosiński, S Winch
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 2014
32014
Within and beyond boundaries of management
Z Dworzecki, M Jarosiński
Warsaw School of Economics Press, 2014
32014
Stan zaawansowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
M Jarosiński
Organization and Management, 2011
32011
Dywersyfikacja produktowa i branżowa
M Jarosiński
Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna …, 2004
32004
Managing course-based export/import projects: A handbook for teachers of international business
M Jarosiński, N Robinson
Warsaw School of Economics Press, 2012
22012
Schematy myślenia barierą internacjonalizacji przedsiębiorstw: wyniki badań
M Jarosiński, S Winch
International Entrepreneurship Review 3 (2), 9-22, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20