Obserwuj
Kajetan Wojsyk
Kajetan Wojsyk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zweryfikowany adres z wit.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: komentarz
G Szpor, C Martysz, K Wojsyk
LEX Wolters Kluwer business, 2015
332015
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: stan prawny na 1 marca 2007 r
G Szpor, C Martysz, K Wojsyk
ABC, a Wolters Kluwer business, 2007
222007
Ochrona danych osobowych medycznych
K Andres, E Bielak-Jomaa, M Jagielski, P Kawczyński, M Krasińska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
42018
Geoportale miejskie i turystyczne na przykładzie Częstochowy
K Wojsyk, M Bajorski, M Bednarski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 7 (6), 113-120, 2009
32009
Czy możliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej istnienie dokumentu elektronicznego?
K Wojsyk
Archeion: czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym 107, 309-324, 2004
12004
Computerization of resources of entities running medical activity. Interoperability and data protection–how does it work?
K Wojsyk
2018
Informatyzacja zasobów podmiotów wykonujących działalność leczniczą: interoperacyjność i ochrona danych–jak to działa?
K Wojsyk
Wydawnictwo CH Beck, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–7