Dorota Zawieska
Dorota Zawieska
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Fototopografia z wykorzystaniem rastra optycznego i komputera jako sposób oceny postawy ciała
J Nowotny, D Zawieska, E Saulicz
Postępy rehabilitacji 6 (1), 15-23, 1992
341992
System analizy wad postawy
J Nowotny, P Podlasiak, D Zawieska
PW, Warszawa, 2003
212003
Terrestrial scanning or digital images in inventory of monumental objects?-Case study
JS Markiewicz, D Zawieska
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2014
152014
3d reconstruction and modelling of the contact surfaces for the archaeological small museum pieces
A Bujakiewicz, M Kowalczyk, P Podlasiak, D Zawieska
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 36 (Part 5), 56-61, 2006
152006
A new approach to the generation of orthoimages of cultural heritage objects—integrating TLS and image data
JS Markiewicz, P Podlasiak, D Zawieska
Remote Sensing 7 (12), 16963-16985, 2015
142015
Utilization of laser scanning for inventory of an architectural object using the example of ruins of the Krakow Bishops’ Castle in Iłża, Poland. 14th SGEM GeoConference on …
J Markiewicz, D Zawieska, M Kowalczyk, R Zapłata
SGEM2014 Conference Proceedings 3, 391-396, 2014
122014
Moire technique utilization for detection and measurement of scoliosis
D Zawieska, P Podlasiak
Videometrics 1820, 57-62, 1993
111993
Moire technique utilization for detection and measurement of scoliosis
D Zawieska, P Podlasiak
Videometrics 1820, 57-62, 1993
111993
THE POSSIBILITY OF USING IMAGES OBTAINED FROM THE UAS IN CADASTRAL WORKS.
Z Kurczynski, K Bakuła, M Karabin, M Kowalczyk, JS Markiewicz, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
92016
Calibration of very close range digital cameras
A Bujakiewicz, M Kowalczyk, P Podlasiak, D Zawieska
Geodezja i Kartografia 55 (2), 95-108, 2006
92006
Photogrammetry: myths and reality
J Nowotny, T Gaździk, D Zawieska, P Podlasiak
Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 4 (4), 498-502, 2002
92002
Fotogrametria–mity i rzeczywistość
J Nowotny, T Gaździk, D Zawieska, P Podlasiak
Ortopedia, Trauma-tologia, Rehabilitacja 4, 498-502, 2002
92002
Quality assessment of the TLS data in conservation of monuments
JS Markiewicz, D Zawieska
Optics for Arts, Architecture, and Archaeology V 9527, 95270V, 2015
72015
Rekonstrukcja 3D obiektów bliskiego zasięgu na podstawie zdjęć archiwalnych
D Zawieska
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 18, 717-726, 2008
72008
Modelling and visualization of three dimensional objects using close range imagery
A Bujakiewicz, M Kowalczyk, P Podlasiak, D Zawieska
Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, XX Congress of ISPRS …, 2004
72004
Badanie przydatności techniki mory projekcyjnej w fotogrametrycznych pomiarach deformacji kręgosłupa
D Zawieska
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems, 2003
72003
Attempts to automate the process of generation of orthoimages of objects of cultural heritage
JS Markiewicz, P Podlasiak, D Zawieska
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2015
62015
Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego w metodyce badawczej zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce
D Zawieska, W Ostrowski, M Antoszewski
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 25, 303--314, 2013
62013
Computer-aided postural deformity studies using moire and grid projection methods
K Patorski, MB Rafalowski, M Kujawinska, D Zawieska, J Nowotny
Interferometry'94: New Techniques and Analysis in Optical Measurements 2340 …, 1994
61994
Topography of surface and spinal deformity
D Zawieska
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 33 (B5/2; PART 5 …, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20