Beata Możejko
Beata Możejko
Profesor , Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The comparison of archaeobotanical data and the oldest documentary records (14th–15th century) of useful plants in medieval Gdańsk, northern Poland
M Badura, B Możejko, J Święta-Musznicka, M Latałowa
Vegetation history and archaeobotany 24 (3), 441-454, 2015
102015
Bulbs of onion (Allium cepa L.) and garlic (Allium sativum L.) from the 15th-century Copper Wreck in Gdańsk (Baltic Sea): a part of victualling?
M Badura, B Możejko, W Ossowski
Journal of archaeological science 40 (11), 4066-4072, 2013
102013
Rozrachunek z życiem doczesnym
B Możejko
Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, 2010
102010
Zarys dziejów klasztoru dominikańskiego w Gdańsku od średniowiecza do czasów nowożytnych (1226/1227–1835)[A historical outline of the Dominican monastery in Gdańsk from the …
B Możejko, D Kaczor, B Śliwiński
Archeologia Gdańska 1, 137-214, 0
9
Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów:(1468-1516)
B Możejko-Chimiak
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004
72004
Rozrachunek z życiem doczesnym: gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku
B Możejko
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
62010
Przywileje Kazimierza Jagiellończyka z 1457 r. dla Gdańska a zmiany heraldycznego wizerunku miasta
B Możejko
Sesja w 550. rocznicę nadania Miastu honorowego przywileju przez króla …, 2008
52008
Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima
B Możejko-Chimiak, S Szybkowski, B Śliwiński
WiM, 2003
52003
Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu
B Możejko
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 1998
51998
Anton Bokelmann
B Możejko
Oficyna Gdańska, 2015
42015
Shipping and maritime trade in Gdańsk at the turn of the 14th century: The maritime and commercial background of the sinking of the Copper Ship in 1408
B Możejko
Narodowe Muzeum Morskie, 2014
32014
Peter von Danzig
B Możejko
Fundacja Gdańska, 2012
32012
Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek-rekonesans badawczy
B Możejko
Muzeum Zamkowe, 2009
32009
Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego
B Możejko, B Śliwiński
Oficyna Pomorska, 2000
32000
The Seven Voyages of the Great Caravel Peter von Danzig – a New Type of Ship in the Southern Baltic in the Late Medieval Period
B Możejko
Wasser in der mittelalterlichen Kultur / Water in Medieval Culture, 229-241, 2017
22017
Financial obligations of the City of Gdańsk to King Casimir IV Jagiellon and his successors in the light of the 1468–1516 ledger book
B Możejko
Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, 181-191, 2016
22016
The Gdańsk rent as a subject of communications between King Kazimierz Jagiellończyk, the Polish nobility and Gdańsk
B Możejko
European Social Fund: Slezská univerzita v Opavě, 2014
22014
" Peter von Danzig": dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
B Możejko
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
22011
Zarys dziejów klasztoru dominikanskiego w Gdansku od sredniowiecza do czasów nowozytnych (1226/1227–1835)[Outline history of the dominican order in Gdansk from the middle ages …
B Mozejko, B Sliwinski, D Kaczor
Archeologia Gdanska 1, 137-215, 2006
22006
Ikonograficzne źródło do historii artylerii w drugiej połowie XV wieku
B Możejko
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 48 (3-4), 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20