Obserwuj
Magdalena Prusinowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Social movement learning: From radical imagination to disempowerment?
M Zielińska, P Kowzan, M Prusinowska
Studies in the Education of Adults 43 (2), 251-267, 2011
412011
Nie zostaje mi czasu na pracę naukową
P Kowzan, M Zielińska, A Kleina-Gwizdała, M Prusinowska
Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach …, 2016
282016
„Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”: Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU
P Kowzan, M Zielińska, A Kleina-Gwizdała, M Prusinowska
Nowe Otwarcie Uniwersytetu, 2016
272016
Struggling to unite: the rise and fall of one university movement in Poland
M Prusinowska, P Kowzan, M Zielińska
Interface: a Journal for and about Social Movements 4, 327-359, 2012
82012
Polityka głosu, polityka wyjścia i pytanie o edukację autonomiczną z perspektywy współczesnych ruchów uniwersyteckich
P Kowzan, M Prusinowska
Ars Educandi 8, 2011
82011
Intervention in lectures as a form of social movement pedagogy and a pedagogical method
P Kowzan, M Zielińska, M Prusinowska
Interface: a journal for and about social movements 6 (1), 297-326, 2014
72014
Oblicza biedy we współczesnej Polsce
M Popow, P Kowzan, M Zielińska, M Prusinowska, M Chruściel
DKN Na Styku, 2011
42011
Uczenie się (w) ruchu: studenci przeciwko komercjalizacji edukacji
P Kowzan, M Prusinowska
Rocznik Andragogiczny 2009, 2009
42009
4.2 Komercjalizacja edukacji i zagrożenie wykluczeniem społecznym w świetle reformy polskiego szkolnictwa wyższego
M Prusinowska
Oblicza biedy we współczesnej Polsce, 2011
22011
Edukacja międzykulturowa wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej
M Prusinowska
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015
2015
Tworzenie gier dla pracy pedagogicznej-edukacyjne badania w działaniu
M Zielińska, P Kowzan, M Prusinowska
II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej" Ideatorium", 2015
2015
Uczmy tworzyć gry
P Kowzan, M Prusinowska, M Zielińska
Division of Curriculum Theory, 2014
2014
Ośrodki dla cudzoziemców w Polsce jako element polityki migracyjnej
M Prusinowska
Forum Dialogu Publicznego, 2013
2013
Reinhabitacja regionu a wielokulturowość ideologicznie zamglona: krytyczna pedagogika miejsca
K Kossak-Główczewski, M Prusinowska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
2010
Studying a bit differently than at a home university
P Kowzan, A Kurowska, M Prusinowska, M Zielińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
2009
Education at the Junction of Cultures
P Kowzan, M Prusinowska, D Przyborowska, M Zienlińska, M Mendel, ...
Student Scientific Society Na styku, 2008
2008
Struggling to unite: the rise and fall of one university movement in Poland
P Kowzan, M Zielińska, M Prusinowska
SOCIAL WORK IN THE FACE OF REFUGEE CRISIS: A RESEARCH IN PROGRESS
M Prusinowska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18