Follow
Mariusz Tomczyk
Mariusz Tomczyk
Akademia Sztuki Wojennej
Verified email at akademia.mil.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rola gazu w bezpieczeństwie energetycznym Polski
M Tomczyk, T Kościelecki
Safety & Defense 2, 39-53, 2016
42016
Rola państwa w gospodarce rynkowej. Finansowanie wydatków obronnych
L Kościelecki, K Stańczyk, M Tomczyk
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 2015
42015
Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie
A Borcuch, M Tomczyk
ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2020
12020
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE POLSKIEJ
M Tomczyk
1
Combatting cross-border customs crime at the external border of the European Union on selected examples
M Chackiewicz, M Ligaj, M Tomczyk
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2022
2022
Znaczenie polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego
M Tomczyk, W Słomiany
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 36-41, 2021
2021
Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata
M Tomczyk, K Kwiecień
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2021
2021
Europejski Fundusz Obronny-nowe wyzwanie (jako szansa) przed polskim sektorem zbrojeniowym
M Tomczyk
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2018
2018
Znaczenie budżetowania w zabezpieczeniu finansowym przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowe
M Tomczyk
Obronność–Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki …, 2018
2018
GOSPODARCZO-OBRONNE DETERMINANTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
M Tomczyk
Obronność–Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki …, 2017
2017
WPŁYW DOLARA NA BEZPIECZEŃSTWO ŚWIATA–WYBRANE ASPEKTY
M Tomczyk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11