Ida Musiałkowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
J Cabańska, P Ebbig, B Gruchman, P Idczak, K Kokocińska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
582018
Bitcoin: safe haven, hedge or diversifier? Perception of bitcoin in the context of a country’s economic situation—a stochastic volatility approach
A Kliber, P Marszałek, I Musiałkowska, K Świerczyńska
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 524, 246-257, 2019
282019
Transfer of the European Regional Policy to Latin America
I Musiałkowska
6th ECPR Conference, 2011
202011
Non-profit leadership at local level: Reflections from Central and Eastern Europe
O Potluka, J Kalman, I Musiałkowska, P Idczak
Local Economy 32 (Issue 4), 297-315, 2017
122017
EU–China and EU–Brazil policy transfer in regional policy
M Dąbrowski, I Musiałkowska, L Polverari
Regional Studies, 2018
82018
EU–China and EU–Brazil policy transfer in regional policy
M Dąbrowski, I Musiałkowska, L Polverari
Regional Studies, 1-13, 2018
82018
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis
I Musiałkowska, M Sapała, Ł Wróblewski
Poznań University of Economics Review No 2, 74-106, 2012
82012
Unia Europejska 2014+
E Małuszyńska, G Mazur, P Idczak, I Musiałkowska, E Mińska-Struzik, ...
7*2015
IS THE JESSICA INITIATIVE TRULY REPAYABLE INSTRUMENT? THE POLISH CASE STUDY.
I Musiałkowska, P Idczak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
52018
Introduction: drawing lessons from international policy-transfer initiatives in regional and urban development and spatial planning
M Dąbrowski, I Musiałkowska, L Polverari
Regional Studies 52 (9), 1165-1168, 2018
52018
The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initative
I Musiałkowska, P Idczak, I Musiałkowska, P Idczak
Changes and Challenges in the Modern World Economy: Recent Advances in …, 2016
52016
The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative
I Musiałkowska, P Idczak
Changes and Challenges in the Modern World Economy,, 115-136, 2016
5*2016
Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich
I Musiałkowska, P Idczak
Studia KPZK 184, 233-246, 2018
42018
Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce
I Musiałkowska, M Wiśniewski
Studia BAS 1, 87-107, 2017
42017
Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy. The Case of the Wielkopolska Region.
P Idczak, I Musiałkowska
Evaluační teorie a praxe 2, 1-30, 2014
42014
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 r.
I Musiałkowska
Polska pięć lat w Unii Europejskiej 1, 223-257, 2009
42009
Civic engagement in local politics in Central Europe
O Potluka, J Kalman, I Musiałkowska, P Idczak
The Routledge Handbook of International Local Government, 344-360, 2019
32019
EU–China Regional Policy Dialogue: Unpacking the Mechanisms of an Unlikely Policy Transfer
I Musiałkowska, M Dąbrowski
Europe-Asia Studies 70 (10), 1689-1711, 2018
32018
Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw
K Marchewka-Bartkowiak, I Musiałkowska
Studia Biura Analiz Sejmowych 41, 105-126, 2015
22015
Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?
O Potluka, I Musiałkowska, P Idczak, M Spacek, J Kalman, C Kostal, ...
IREAS, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20