Follow
Piotr Duda
Title
Cited by
Cited by
Year
The use of hyperspectral imaging in the VNIR (400–1000 nm) and SWIR range (1000–2500 nm) for detecting counterfeit drugs with identical API composition
S Wilczyński, R Koprowski, M Marmion, P Duda, B Błońska-Fajfrowska
Talanta 160, 1-8, 2016
312016
Microtomographic studies of subdivision of modified-release tablets
S Wilczyński, R Koprowski, P Duda, A Banyś, B Błońska-Fajfrowska
International Journal of Pharmaceutics 511 (2), 899-912, 2016
182016
The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines
E Bociąga, S Kaptacz, P Duda, A Rudawska
Polymer Engineering & Science 59 (8), 1710-1718, 2019
172019
Properties of ultra‐high‐molecular‐weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron‐beam irradiation
J Cybo, J Maszybrocka, P Duda, Z Bartczak, A Barylski, S Kaptacz
Journal of applied polymer science 125 (6), 4197-4208, 2012
152012
Water mobility in cheese by means of Nuclear Magnetic Resonance relaxometry
D Kruk, M Florek–Wojciechowska, E Masiewicz, M Oztop, ...
Journal of Food Engineering 298, 110483, 2021
112021
The use of microtomographic imaging in the identification of counterfeit medicines
S Wilczyński, R Koprowski, A Stolecka-Warzecha, P Duda, A Deda, ...
Talanta 195, 870-875, 2019
102019
Assessment of serpulid-hydroid association through the Jurassic: A case study from the Polish Basin
J Słowiński, D Surmik, P Duda, M Zatoń
Plos one 15 (12), e0242924, 2020
92020
Micro-CT screening of old shell collections helps to understand the distribution of viviparity in the highly diversified clausiliid clade of land snails
A Sulikowska-Drozd, P Duda, K Janiszewska
Scientific Reports 10 (1), 60, 2020
82020
Paleoenvironmental and biostratigraphic implications of echinoderm ossicles trapped within Burmese amber
MA Salamon, JP Lin, P Duda, P Gorzelak, WI Ausich, T Oji
Palaios 34 (12), 652-656, 2019
72019
Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 77-85, 2010
72010
Mechanical properties of graphene oxide-copper composites
P Duda, R Muzyka, Z Robak, S Kaptacz
62016
Effect of electron-beam irradiation on structure of ultra high molecular weight polyethylene used in medical implants
M Sudoł, K Czaja, J Cybo, P Duda
Polimery 49 (11-12), 841-844, 2004
62004
Tribological Characteristics of Anodic Oxide Coat (AOC) Modified-Sealed up the Polymer
G Służałek, PJ Duda, H Wistuba
Solid State Phenomena 199, 209-214, 2013
52013
The morphology, texture and structure orientation of polyethylene formed via work hardening and electron irradiation
P Duda, J Cybo, J Maszybrocka, J Cwajna, A Barylski
Inżynieria Materiałowa 29 (4), 198-203, 2008
52008
Till kinematics in the Stargard drumlin field, NW Poland constrained by microstructural proxies
P Hermanowski, JA Piotrowski, P Duda
Journal of Quaternary Science 35 (7), 920-934, 2020
32020
Impact of precipitation on the balance of wastewater treated in municipal wastewater treatment plant
K Pawęska, P Duda
Ecological Engineering & Environmental Technology 19 (6), 49-56, 2018
32018
Zastosowanie inżynierii odwrotnej w modelowaniu profitez stawów
S Sikorski, P Duda, K Dulęba, Z Wróbel
Mechanik 12, 1912-1913, 2016
32016
Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, J Szymańska
Tribologia, 2014
32014
Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową
M Bara, P Duda, S Kaptacz
Tribologia, 21-32, 2011
32011
Zmiany zużycia tribologicznego polietylenu na panewki endoprotez spowodowane kształtowaniem budowy polimeru przez odkształcenie plastyczne i napromieniowanie elektronami
J Cybo, P Duda, J Maszybrocka
Tribologia, 35-46, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20