Obserwuj
Татьяна Гнатюк Тетяна Гнатюк  Tatiana Gnatiuk Hnatiuk Tetiana TT Gnatiuk
Татьяна Гнатюк Тетяна Гнатюк Tatiana Gnatiuk Hnatiuk Tetiana TT Gnatiuk
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
Zweryfikowany adres z imv.kiev.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Specifics of pesticides effects on the phytopathogenic bacteria
V Patyka, N Buletsa, L Pasichnyk, N Zhitkevich, A Kalinichenko, T Gnatiuk, ...
Ecological Chemistry and Engineering S 23 (2), 311-331, 2016
492016
Біологічний азот у системі землеробства
ВП Патика, ТТ Гнатюк, НМ Булеца, ЛВ Кириленко
Землеробство, 12-20, 2015
382015
Діагностика фітопатогенних бактерій. Методичні рекомендації
ВП Патика, ЛА Пасічник, ЛА Данкевич, СМ Мороз, ЛМ Буценко, ...
ВП Патики, 2014
12*2014
Biological nitrogen in the system of agriculture
VP Patyka, TT Hnatiuk, NM Buletsa, LV Kyrylenko
Zemlerobstvo 2, 12-20, 2015
102015
Biological nitrogen in the agriculture system
VP Patyka, TH Hnatiuk, NM Buletsa, LV Kyrylenko
Agriculture 2, 12-20, 2015
102015
Влияние биопрепаратов на динамику численности бактерий и фитопатогенных грибов в агроэкосистеме картофеля
НВ Патыка, ВВ Бородай, НВ Житкевич, ЕВ Хоменко, ТТ Гнатюк, ...
Мікробіологічний журнал, 28-35, 2012
9*2012
Соя
ВФ Петриченко, ВВ Лихочвор, СВ Іванюк, ОВ Корнійчук, СІ Колісник, ...
72016
Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин і пестициди
ВФ Петриченко, ОВ Корнійчук, ЛА Пасічник, ЛМ Буценко, НВ Житкевич, ...
Вісник аграрної науки, 21-26, 2013
72013
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
монографія, 2016
62016
Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг
В Патика, Т Гнатюк, Н Житкевич
Вісник аграрної науки 93 (6), 15-19, 2015
52015
Occurrence of the pathogenic bacteria Pantoea agglomerans in soybean cultivationWystępowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi
W Patyka, T Gnatiuk, N Zhytkevych, A Kalinichenko, K Frączek
Progress in Plant Protection 55 (3), 280-285, 2015
5*2015
Хвороби козлятника східного: моніторинг, діагностика, профілактика
ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, ...
Вінниця: Віндрук 48, 2016
42016
Soybean diseases caused by genus pseudomonas phytopathenes bacteria.
TT Hnatiuk, NV Zhitkevich, VF Petrychenko, AV Kalinichenko, VP Patyka
Mīkrobiologīchniĭ Zhurnal 81 (3), 68-83, 2019
32019
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens is the agent of bacterial disease of soybean
TT Gnatiuk, NV Zhitkevich, RV Gritsaĭ, VF Patyka
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 75 (6), 22-27, 2013
3*2013
Вплив фітопатогенних бактерій на активність фотосинтетичного апарату сої
Г Гуляєва, Н Житкевич, Т Гнатюк, В Патика
Вісник аграрної науки 100 (2), 27-33, 2022
22022
Вплив біопрепаратів, фітопатогенних мікроорганізмів на мікробіом ґрунту ризосфери і ефективність функціонування симбіотичної системи бульбочкові бактерії–соя, козлятник
ВП Патика, ЛВ Кириленко, ОО Алєксєєв, ОМ Захарова, ТТ Гнатюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
22017
Curtobacterium flacumfaciens− новий збудник захворювання сої в Україні
НВ Житкевич, ЛМ Новохацький, ЛА Данкевич, ТТ Гнатюк
Матеріали ХІІ з’їзду Товариства мікробіологів України ім. СМ Винограцького …, 2009
22009
Фiзiолого-бiохiмiчнi змiни рослин сої за впливу фiтопатогенних мiкроорганiзмiв та передпосiвної обробки насiння нанохелатами молiбдену
ГБ Гуляєва, IП ТОКОВЕНКО, ТТ Гнатюк, ММ Богдан, ВП Патика
Фізіологія рослин і генетика 54 (2), 123-133, 2022
12022
Express diagnostics of phytopathogenic bacteria and phytoplasmas in agrophytocenosis.
LA Dankevych, TT Gnatiuk, HB Huliaieva, IP Tokovenko, AV Kalinichenko
12019
Взаємовідносини між Bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів
ОО Алєксєєв, ВП Патика, ТТ Гнатюк
Молодий вчений, 60-63, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20