Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metody aktuarialne: zastosowania matematyki w ubezpieczeniach
P Kowalczyk, E Poprawska, W Ronka-Chmielowiec
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
362006
Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce
P Kowalczyk- Rólczyńska
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 41-57, 2017
92017
Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka
MS Dorota Ostrowska, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Paweł Jamróz, Aleksandra ...
Wolters Kluwer, 2015
82015
Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego
P Kowalczyk-Rólczyńska, T Rólczyński
Wiadomości ubezpieczeniowe 3, 117-131, 2014
72014
ROLA ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W ZABEZPIECZENIU EMERYTALNYM
P Kowalczyk-Rólczyńska
Praca i Zabezpieczenie społeczne, 111-122, 2015
52015
Odwrócona hipoteka (reverse mortgage),[w:] A
E Poprawska, P Kowalczyk-Rólczyńska
Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa, 85-92, 2010
52010
Reverse mortgage – analiza i perspektywy rozwoju produktu na rynku polskim
PK Ewa Poprawska
Finansowanie Nieruchomości, 4 - 8, 2008
42008
Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce
J Rutecka-Góra, K Bielawska, M Hadryan, P Kowalczyk-Rólczyńska, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, 2020
32020
Alternative Investments in Voluntary Pension Security
P Kowalczyk-Rólczyńska, T Rólczyński
European Financial Systems 2016; Proceedings of the 13th International …, 2016
32016
Managing the demographic risk of pension systems
KR Patrycja
Review of Business and Economics Studies, 2016
32016
Unit-linked life insurance in view of the new act on insurance and reinsurance activities
P Kowalczyk-Rólczyńska, P Pisarewicz
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015
32015
Odwrócona hipoteka (reverse mortgage)[w:] Współczesna bankowość hipoteczna, red
P Kowalczyk, E Poprawska
A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa, 2010
32010
Special Issue on Longevity Risk and Insurance
M Borda, P Kowalczyk-Rólczyńska
Journal of Finance and Economics 6 (4), 124-124, 2018
22018
Impact of demographic factors on household financial decisions – evidence from Poland
KRP Borda M.
International Journal Risk Assessment and Management 19, 106–124, 2016
22016
Wybrane czynniki kształtujące decyzje ubezpieczeniowe osób fizycznych w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych–badanie ankietowe
M Forlicz, P Kowalczyk-Rólczyńska, T Rólczyński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7 (45), 105-118, 2014
22014
AN APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS ON THE POLISH HOUSING MARKET
P Kowalczyk–Rólczyńska
The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11 …, 2014
22014
Zastosowanie produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności hipotecznych
P Kowalczyk
Współczesna bankowość hipoteczna pod red. A. Szelągowska, 227-237, 2010
2*2010
The Challenges for Life Insurance Underwriting Caused by Changes in Demography and Digitalisation
I Kwiecień, P Kowalczyk-Rólczyńska, M Popielas
Life Insurance in Europe, 147-163, 2020
12020
Logistic regression in the analysis of unexpected household expenses: Cross-country evidence
P Kowalczyk-Rólczyńska, T Rólczyński
Journal of International Studies 13 (3), 2020
12020
Evaluation of elderly households’ financial standing in Central and Eastern European countries
M Borda, P Kowalczyk-Rólczyńska
Post-Communist Economies 30 (5), 636-651, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20