Obserwuj
Piotr Wdowiński
Piotr Wdowiński
University of Łódź, Department of Econometrics; National Bank of Poland, Financial Stability
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia
CA Williams, ML Smith, PC Young, tłum. Piotr Wdowiński
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
2232002
Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości
J Canals, tłum. Piotr Wdowiński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997
641997
Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski
M Marcinkowska, P Wdowiński, S Flejterski, S Bukowski, M Zygierewicz
Materiały i Studia 305, 2014
602014
Modele kursów walutowych
P Wdowiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010
222010
Ekonometryczna analiza popytu na kredyt
P Wdowiński
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2011
182011
Determinants of country beta risk in Poland
P Wdowinski
Available at SSRN 510962, 2004
132004
Makroekonomiczne skutki wyższych standardów kapitałowych
P Wdowiński
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2011
122011
Macromodels' 2010
W Welfe, P Wdowiński, A Welfe, U Łódzki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
112011
Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model
W Dębski, I Maciejczyk, P Wdowiński
SI Bukowski (red.), Global Challenges of the 21th Century, 2010
10*2010
The Exchange Rate, Prices and the Supply Response under Transition: A Simulation Study
P Karadeloglou, G Chobanov, A Delakorda, W Milo, P Wdowiński
Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of …, 2001
102001
Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych
PF Mayland, tłum. Piotr Wdowiński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
101998
EMU and its Effects: The Case of Poland. A Study for Fixed and Flexible Exchange Rates
P Wdowinski, B van Aarle
mimeo, 1998
81998
Macro-Financial Linkages in the Polish Economy: Combined Impulse-Response Functions in SVAR Models
D Serwa, P Wdowiński
NBP Working Paper 246, 2016
72016
Analiza kointegracji kursu PLN/EUR na podstawie modelu równowagi CHEER
P Wdowiński
Bank i Kredyt, 79-97, 2011
72011
Modelling and Forecasting Exchange Rates: A Monetary Approach
P Wdowiński, A Zglińska-Pietrzak
Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making …, 2006
72006
Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce
P Wdowiński
Gospodarka Narodowa 4 (272), 55-77, 2014
62014
Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego
P Wdowiński
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 193, 2005
62005
Modeling Macro-Financial Linkages: Combined Impulse Response Functions in SVAR Models
D Serwa, P Wdowinski
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 9, 323-357, 2017
52017
Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski
M Marcinkowska, P Wdowiński, red.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016
52016
Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych
P Wdowiński, red.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20