Paulina Skórska
Paulina Skórska
Zweryfikowany adres z ibe.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej
R Dolata, M Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
10*2015
Porównywalne wyniki egzaminacyjne
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
102015
Culture shock during ERASMUS exchange–Determinants, processes, prevention
E Krzaklewska, P Skórska
The ERASMUS phenomenon–symbol of a new European generation, 105-126, 2013
102013
i Żółtak, M.(2015)
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych–sprawdzian w szóstej …, 0
8
Szacowanie trafności predykcyjnej ocen szkolnych z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego
P Skórska, K Świst, H Szaleniec
Edukacja 3 (128), 75-94, 2014
72014
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie
R Trzciński, J Stasiowski, J Konieczna-Sałamatin, P Skórska, S Bienias, ...
Ocena skutków regulacji ex post ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych …, 2016
62016
Sex differences in guessing and item omission.
K Świst, P Skórska, M Koniewski, A JASINSKA-MACIĄŻEK
EDUKACJA Quarterly 134 (3), 2015
32015
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii: teoria i zastosowania
D Jankowska, A Pokropek, M Grudniewska, P Grygiel, A Hawrot, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
32015
Wielkość efektu płci w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych wskaźnikach osiągnięć ucznia
P Skórska, K Świst
Konferencja PTDE, 2014
32014
Efekt egzaminatora w ocenianiu prac maturalnych z języka polskiego i matematyki
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015
22015
Konsekwencje błędnego określenia rodzaju zadania testowego
P Skórska, K Świst, H Szaleniec
Edukacja 2 (127), 67-84, 2014
22014
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
22014
Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum
G Humenny, M Koniewski, P Majkut, P Skórska
Diagnozy edukacyjne–dorobek i nowe zadania, 128-141, 2014
22014
Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty
P Skórska, M Koniewski, P Majkut
Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, 288-299, 2012
22012
Raport końcowy
R Trzciński, J Stasiowski, J Konieczna-Sałamatin, P Skórska, S Bienias, ...
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie, 2016
12016
Gender gap in reading and writing achievements
P Skórska
Kwartalnik Pedagogiczny 238 (4), 141-154, 2015
12015
Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu
M Koniewski, P Majkut, P Skórska
Edukacja 1, 126, 2014
12014
A comprehensive review of the theory-based evaluation concepts
K Hermann-Pawłowska, P Skórska
American Journal of Evaluation 32 (2), 21, 2011
12011
Anchoring effect in legal decision-making: A meta-analysis.
P Bystranowski, B Janik, M Próchnicki, P Skórska
Law and Human Behavior 45 (1), 1, 2021
2021
Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej: udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy …
S Bienias, M Gajewski, T Gapski, H Kalinowski, K Kasparek, M Koniewski, ...
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20