Małgorzata Mazurek
Małgorzata Mazurek
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni
A Kostrzewski, M Mazurek, Z Zwoliński
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 1994
801994
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań
A Kostrzewski, M Mazurek, AH Stach
PIOŚ, 1995
691995
Społeczeństwo kolejki
M Mazurek
O doświadczeniach niedoboru 1989, 1945-1989, 1945
401945
Zmienność transportu materiału rozpuszczonego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej: Pomorze Zachodnie
M Mazurek
Wydawn. Naukowe UAM, 2000
392000
Hydrogeomorfologia obszarów źródliskowych (dorzecze Parsęty, Polska NW)
M Mazurek
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2010
332010
Variability of water chemistry in tundra lakes, Petuniabukta coast, central Spitsbergen, Svalbard
M Mazurek, R Paluszkiewicz, G Rachlewicz, Z Zwoliński
The Scientific World Journal 2012, 2012
252012
Multi-proxy evidence of Holocene climate variability in Volhynia Upland (SE Poland) recorded in spring-fed fen deposits from the Komarów site
R Dobrowolski, K Bałaga, A Buczek, WP Alexandrowicz, M Mazurek, ...
The Holocene 26 (9), 1406-1425, 2016
232016
Geodiversity and biodiversity of the postglacial landscape (Dębnica River catchment, Poland)
A Najwer, J Borysiak, J Gudowicz, M Mazurek, Z Zwoliński
Quaestiones Geographicae 35 (1), 5-28, 2016
212016
Existing and proposed urban geosites values resulting from geodiversity of Poznań City
Z Zwoliński, I Hildebrandt-Radke, M Mazurek, M Makohonienko
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
192017
Geochemistry of deposits from spring-fed fens in West Pomerania (Poland) and its significance for palaeoenvironmental reconstruction
M Mazurek, R Dobrowolski, Z Osadowski
Géomorphologie: relief, processus, environnement 20 (4), 323-342, 2014
182014
Keeping it close to home: resourcefulness and scarcity in late socialist and postsocialist Poland
M Mazurek
Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe, 298-324, 2012
182012
The matter fluxes in the geoecosystem of small tundra lakes, Petuniabukta coast, Billefjorden, Central Spitsbergen
Z Zwolinski, M Mazurek, R Paluszkiewicz, G Rachlewicz
Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 79-101, 2008
172008
Sezonowa zmienność składu chemicznego wód górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie) jako odzwierciedlenie funkcjonowania systemu zlewni
A Kostrzewski, M Mazurek, Z Zwoliński
Człowiek i Środowisko, 79-99, 1993
171993
Morphometric differences in channel heads in a postglacial zone (Parseta catchment, West Pomerania)
M Mazurek
Quaestiones Geographicae 25, 2006
162006
Czynniki kształtujące skład chemiczny wypływów wód podziemnych w południowej częœci dorzecza Parsęty (Pomorze Zachodnie)
M Mazurek
Przegląd Geologiczny 56 (2), 131-139, 2008
132008
The geoecological model for small tundra lakes, Spitsbergen
Z Zwoliński, G Rachlewicz, M Mazurek, R Paluszkiewicz
Landform Analysis 5, 2007
132007
Wypływy wód podziemnych w południowej części dorzecza Parsęty
M Mazurek
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2006
132006
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży–czynniki wpływające na podejmowanie lub ograniczenie wysiłku fizycznego
I Gałązka, B Kotlarz, A Płóciennik, M Czajkowska, K Stawicka, A Jenczura, ...
ŚUM, Katowice 2 (2013), 38-39, 2013
122013
Formation and development of a 1st-order valley network in postglacial areas (the Dębnica catchment)
M Mazurek, R Paluszkiewicz
Landform Analysis 22, 2013
122013
Structure and development conditions of spring mires in the Parsęta basin (Western Pomerania)
Z Osadowski, M Mazurek, R Dobrowolski
Wetlands-their functions and protection. Department of Land Reclamation and …, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20