Małgorzata Bartosik-Purgat
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1142006
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
752005
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
372006
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
352004
Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy
B Stępień
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 15, 2011
332011
Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków
M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
332011
Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
M Bartosik-Purgat, H Mruk, J Schroeder
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
232012
Media społecznościowe na rynku międzynarodowym perspektywa indywidualnych użytkowników
M Bartosik-Purgat
Difin SA, 2016
172016
Międzynarodowe badania marketingowe
J Schroeder, M Bartosik-Purgat, H Mruk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
142013
Social media and higher education: An international perspective
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Kiygi-Calli
Economics and Sociology, 2017, vol. 10, núm. 1, p. 181-191, 2017
122017
Polish exporters' use and perception of various sources of market information.
M Bartosik-Purgat, J Schroeder
Poznan University of Economics Review 14 (2), 2014
102014
Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych–przykład Facebooka
M Bartosik-Purgat
Handel Wewnętrzny 365 (6), 16-31, 2016
92016
Wybór miejsca dokonywania zakupów
M Bartosik-Purgat
Handel Wewnętrzny, 53-59, 2007
82007
Country of origin as a determinant of young Europeansbuying attitudes—marketing implications
M Bartosik-Purgat
Oeconomia Copernicana 9 (1), 123-142, 2018
72018
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd
M Bartosik-Purgat
AE w Poznaniu, Poznań, 14, 2004
72004
Perceptions of the results of cooperation with rivals--the perspective of Danish, Japanese and Polish companies. Does the cultural background matter?
B Jankowska, M Bartosik-Purgat
Poznan University of Economics Review 12 (4), 2012
52012
International contexts of social media and e-WoM communication in the customer decision-making process
M Bartosik-Purgat
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 26 (2), 16-33, 2018
42018
Big Data Analysis as a Source of Companies’ Competitive Advantage: A Review
M Bartosik-Purgat, M Ratajczak-Mrozek
Entrepreneurial Business and Economics Review 6 (4), 197, 2018
42018
Determinants of social media’s use in consumer behaviour: an international comparison
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Hinner
Economics and Business Review, 2017, vol. 3, núm. 2, p. 79-100, 2017
42017
Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł informacji w działalności polskich eksporterów
M Bartosik-Purgat, H Mruk, J Schroeder
Marketing i Rynek 7 (20), 17-21, 2013
42013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20