Małgorzata Bartosik-Purgat
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1182006
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
772005
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
372006
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
372004
Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy
B Stępień
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 15, 2011
342011
Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków
M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
342011
Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
M Bartosik-Purgat, H Mruk, J Schroeder
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
232012
Media społecznościowe na rynku międzynarodowym perspektywa indywidualnych użytkowników
M Bartosik-Purgat
Difin SA, 2016
212016
Social media and higher education: An international perspective
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Kiygi-Calli
Economics and Sociology, 2017, vol. 10, núm. 1, p. 181-191, 2017
172017
Międzynarodowe badania marketingowe
J Schroeder, M Bartosik-Purgat, H Mruk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
152013
Country of origin as a determinant of young Europeansbuying attitudes—marketing implications
M Bartosik-Purgat
Oeconomia Copernicana 9 (1), 123-142, 2018
112018
Polish exporters' use and perception of various sources of market information.
M Bartosik-Purgat, J Schroeder
Poznan University of Economics Review 14 (2), 2014
112014
Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych–przykład Facebooka
M Bartosik-Purgat
Handel Wewnętrzny 365 (6), 16-31, 2016
92016
Big Data Analysis as a Source of Companies’ Competitive Advantage: A Review
M Bartosik-Purgat, M Ratajczak-Mrozek
Entrepreneurial Business and Economics Review 6 (4), 197, 2018
82018
Wybór miejsca dokonywania zakupów
M Bartosik-Purgat
Handel Wewnętrzny, 53-59, 2007
82007
Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globalizacji [w:] M
A Linkiewicz, M Bartosik-Purgat
Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe …, 2017
72017
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd
M Bartosik-Purgat
AE w Poznaniu, Poznań, 14, 2004
72004
International contexts of social media and e-WoM communication in the customer decision-making process
M Bartosik-Purgat
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 26 (2), 16-33, 2018
62018
Perceptions of the results of cooperation with rivals-the perspective of Danish, Japanese and Polish companies. Does the cultural background matter?
B Jankowska, M Bartosik-Purgat
The Poznan University of Economics Review 12 (4), 14, 2012
62012
Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
52019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20