Obserwuj
Małgorzata Bartosik-Purgat
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
1372010
Big data analysis as a source of companies’ competitive advantage: A review
M Bartosik-Purgat, M Ratajczak-Mrożek
Entrepreneurial Business and Economics Review 6 (4), 197, 2018
452018
Social media and higher education: An international perspective
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Kiygi-Calli
Economics and Sociology, 2017, vol. 10, núm. 1, p. 181-191, 2017
452017
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 185-204, 2006
432006
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
402004
Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków
M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
392011
Digital marketing communication from the perspective of individual consumers: a cross-country comparison
M Bartosik‑Purgat
Entrepreneurial Business and Economics Review 7 (3), 205-220, 2019
372019
Media społecznościowe na rynku międzynarodowym perspektywa indywidualnych użytkowników
M Bartosik-Purgat
Difin SA, 2016
292016
Międzynarodowe badania marketingowe
J Schroeder, M Bartosik-Purgat, H Mruk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
282013
International contexts of social media and e-WoM communication in the customer decision-making process
M Bartosik‑Purgat
Central European Management Journal 26 (2), 16-33, 2018
262018
Country of origin as a determinant of young Europeansbuying attitudes—marketing implications
M Bartosik‑Purgat
Oeconomia Copernicana 9 (1), 123-142, 2018
232018
Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
M Bartosik-Purgat, H Mruk, J Schroeder
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
232012
The usage of new media tools in prosumer activities–a corporate perspective
M Bartosik-Purgat, J Bednarz
Technology Analysis & Strategic Management 33 (4), 453-464, 2021
202021
Digital Nomads–Entrepreneurship or New Lifestyle?
M Bartosik‑Purgat
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (2.1), 259-266, 2018
182018
Zachowania konsumentów
M Bartosik-Purgat
Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno …, 2017
162017
Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
132019
Industry 4.0 technologies adoption: barriers and their impact on Polish companies’ innovation performance
B Jankowska, E Mińska-Struzik, M Bartosik-Purgat, M Götz, I Olejnik
European Planning Studies 31 (5), 1029-1049, 2023
122023
MISCELLANEA Determinants of social media’s use in consumer behaviour: an international comparison.
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Hinner
Economics and Business Review 3 (2), 79-100, 2017
112017
Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych–przykład Facebooka
M Bartosik‑Purgat
Handel Wewnętrzny 365 (6), 16-31, 2016
112016
Polish exporters' use and perception of various sources of market information
M Bartosik-Purgat, J Schroeder
Poznan University of Economics Review 14 (2), 2014
112014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20