Małgorzata Bartosik-Purgat
TytułCytowane przezRok
Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1072006
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
742005
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym
M Bartosik-Purgat
Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
372004
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
352006
Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków
M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
332011
Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy
B Stępień
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 15, 2011
322011
Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
M Bartosik-Purgat, H Mruk, J Schroeder
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
222012
Media społecznościowe na rynku międzynarodowym perspektywa indywidualnych użytkowników
M Bartosik-Purgat
Difin SA, 2016
162016
Międzynarodowe badania marketingowe
J Schroeder, M Bartosik-Purgat, H Mruk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
142013
Social media and higher education: An international perspective
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Kiygi-Calli
Economics and Sociology, 2017, vol. 10, núm. 1, p. 181-191, 2017
92017
Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych–przykład Facebooka
M Bartosik-Purgat
Handel Wewnętrzny 365 (6), 16-31, 2016
92016
Polish exporters' use and perception of various sources of market information.
M Bartosik-Purgat, J Schroeder
Poznan University of Economics Review 14 (2), 2014
92014
Wybór miejsca dokonywania zakupów
M Bartosik-Purgat
Handel Wewnętrzny, 53-59, 2007
72007
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd
M Bartosik-Purgat
AE w Poznaniu, Poznań, 14, 2004
72004
Perceptions of the results of cooperation with rivals--the perspective of Danish, Japanese and Polish companies. Does the cultural background matter?
B Jankowska, M Bartosik-Purgat
Poznan University of Economics Review 12 (4), 2012
52012
International contexts of social media and e-WoM communication in the customer decision-making process
M Bartosik-Purgat
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 26 (2), 16-33, 2018
42018
Determinants of social media’s use in consumer behaviour: an international comparison
M Bartosik-Purgat, N Filimon, M Hinner
Economics and Business Review, 2017, vol. 3, núm. 2, p. 79-100, 2017
42017
Konsument jako kategoria w naukach społecznych
M Bartosik-Purgat
Ekonomista, 789-807, 2009
42009
Determinanty i wyzwania gospodarki światowej
E Najlepszy, M Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
42009
Postrzeganie polskich produktów przez konsumentów na rynku niemieckim
M Bartosik-Purgat, M Tomalak, M Wierzbicki
Marketing i Rynek, 25-30, 2005
42005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20