Jacek Mączyński
Jacek Mączyński
Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania - Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Transfer technologii a gospodarka
J Mączyński
Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, 127-129, 2005
12005
Possibilities of using the World Wide Web services for the transfer of technology
J Mączyński
Technology transfer : selected concepts of solutions, 86-196, 2009
2009
The transfer of technology – the term, its meaning, forms and participants, sources, barriers, and elements of a successful implementation
J Mączyński, R Żuber
Technology transfer : selected concepts of solutions, 9-46, 2009
2009
Procesy wymiany ciepła i masy w obróbce laserowej
JF Mączyński
Mechanik 77 (12), 879-882, 2004
2004
The marketing system as a management form of the research and development results (transfer of technology)
R Żuber, J Mączyński
Proceedings of the IInd International Conference on Advances in Production …, 2001
2001
The marketing system as a management form of the research and development results (transfer of technology)
J Mączyński, R Żuber
Proceedings of the IInd International Conference on Advances in Production …, 2001
2001
Modelowy system marketingu w procesie transferu technologii
R Żuber, J Mączyński
Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, 135-144, 2001
2001
Transfer technologii i wyników prac badawczo-rozwojowych – zagadnienia praktyczne
R Żuber, J Mączyński
Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, 243-252, 2000
2000
Zarządzanie i marketing transferu innowacji
J Mączyński
Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji, 160-167, 2000
2000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9