Marcin Ratajczak
Marcin Ratajczak
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich
M Ratajczak, J Wołoszyn, E Stawicka
SGGW w Warszawie, 2012
63*2012
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP in M
M Ratajczak, E Stawicka
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach …, 2008
142008
Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw
M Ratajczak
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 10 (1827-2016 …, 2010
102010
The implementation of selected elements of the CSR concept on the example of agribusiness enterprises from Warmia and Mazury
M Ratajczak
Management 18 (1), 109-123, 2014
72014
Ekorozwój jako podstawa odpowiedzialnego biznesu (CSR) w obszarze środowiska naturalnego
M Ratajczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 151-159, 2013
62013
Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur
M Ratajczak
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (2), 2010
62010
Odpowiedzialny biznes (CSR) w odniesieniu do wymagań rynkowych,[in:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu
M Ratajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013
52013
Modele społecznej odpowiedzialności biznesu–rozważania teoretyczne
J Wołoszyn, M Ratajczak
Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, 7-16, 2012
52012
Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności
J Woloszyn, M Ratajczak
Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk …, 2008
52008
Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
M Ratajczak
Zeszyty Naukowe, 117-118, 2008
52008
Knowledge of the concept of corporate social responsibility in agribusiness enterprises (based on the example of the SME sector in Malopolska)
M Ratajczak
Management 20 (1), 337-351, 2016
42016
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec oczekiwań interesariuszy
J Wołoszyn, M Ratajczak
Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 83, 2010
42010
Koncepcja CSR w aspekcie polityki środowiskowej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
M Ratajczak
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 47-54, 2014
32014
Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z Warmii i Mazur
M Ratajczak
Przegląd Organizacji, 14-19, 2013
32013
Koncepcja CSR w aspekcie pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa mazowieckiego,[w:] Sokołowski J
M Ratajczak, J Wołoszyn, E Stawicka
Sosnowski M., Żabiński A.(red.): Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe UE we …, 2012
32012
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu
J Wołoszyn, M Ratajczak
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1827-2016 …, 2011
32011
Rola sektora MSP w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto w Polsce w latach 2002-2006
M Ratajczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1 …, 2009
32009
Segmentation of the EU countries in terms of the sheep production
T Rokicki, M Ratajczak
Proceedings of the 2018 International Conference Economic Science for Rural …, 2018
22018
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej
T Rokicki, K Michalski, M Ratajczak, H Szczepaniuk, M Golonko
Rocznik Ochrona Środowiska 20, 2018
22018
Ocena wybranych działań na rzecz środowiska naturalnego podejmowanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w ramach koncepcji CSR
M Ratajczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167-177, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20