Marcin Ratajczak
Marcin Ratajczak
Zweryfikowany adres z sggw.pl
TytułCytowane przezRok
Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich
M Ratajczak, J Wołoszyn, E Stawicka
SGGW w Warszawie, 2012
60*2012
Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw
M Ratajczak
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2010
102010
The implementation of selected elements of the CSR concept on the example of agribusiness enterprises from Warmia and Mazury
M Ratajczak
Management 18 (1), 109-123, 2014
72014
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) JAKO NARZĘDZIE PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA MSP50
M Ratajczak, E Stawicka
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach …, 2008
72008
Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur
M Ratajczak
Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (2), 163-172, 2010
62010
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP,[w] Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach
E Stawicka, M Ratajczak
Bąk, P. Kulawczyk (red.), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem …, 2008
62008
Odpowiedzialny biznes (CSR) w odniesieniu do wymagań rynkowych,[in:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu
M Ratajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013
52013
Modele społecznej odpowiedzialności biznesu-rozważania teoretyczne [Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości], wyd
J Wołoszyn, M Ratajczak
Red. nauk. J. Wołoszyn, SGGW, Warszawa, 2012
52012
Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności
J Woloszyn, M Ratajczak
Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk …, 2008
52008
Ekorozwój jako podstawa odpowiedzialnego biznesu (CSR) w obszarze środowiska naturalnego
M Ratajczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 151-159, 2013
42013
Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce
M Ratajczak, M Mądra
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 43, 2008
42008
Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
M Ratajczak
Zeszyty Naukowe, 117-118, 2008
42008
Knowledge of the concept of corporate social responsibility in agribusiness enterprises (based on the example of the SME sector in Malopolska)
M Ratajczak
Management 20 (1), 337-351, 2016
32016
Koncepcja CSR w aspekcie polityki środowiskowej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
M Ratajczak
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 47-54, 2014
32014
Innowacyjność i ryzyko w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
M Ratajczak, J Wołoszyn
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 84-90, 2011
32011
Rola sektora MSP w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto w Polsce w latach 2002-2006
M Ratajczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1 …, 2009
32009
Ocena wybranych działań na rzecz środowiska naturalnego podejmowanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w ramach koncepcji CSR
M Ratajczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167-177, 2016
22016
Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie Corporate Social Responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
M Ratajczak, J Wołoszyn
Journal of Agribusiness and Rural Development 2014 (1644-2016-135321), 2014
22014
Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z Warmii i Mazur
M Ratajczak
Przegląd Organizacji, 14-19, 2013
22013
Koncepcja CSR w aspekcie pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa mazowieckiego,[w:] Sokołowski J
M Ratajczak, J Wołoszyn, E Stawicka
Sosnowski M., Żabiński A.(red.): Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe UE we …, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20