Robert Lubaś
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Towards realistic and effective agent-based models of crowd dynamics
J Wąs, R Lubaś
Neurocomputing 146, 199-209, 2014
642014
Cellular Automata as the basis of effective and realistic agent-based models of crowd behavior
R Lubaś, J Wąs, J Porzycki
The Journal of Supercomputing 72 (6), 2170-2196, 2016
312016
Proxemics in discrete simulation of evacuation
J Wąs, R Lubaś, W Myśliwiec
International Conference on Cellular Automata, 768-775, 2012
302012
Adapting Social Distances Model for Mass Evacuation Simulation.
J WAş, R LUBAś
Journal of Cellular Automata 8, 2013
282013
Verification and validation of evacuation models–methodology expansion proposition
R Lubaś, M Mycek, J Porzycki, J Wąs
Transportation Research Procedia 2, 715-723, 2014
202014
Dynamic data–driven simulation of pedestrian movement with automatic validation
J Porzycki, R Lubaś, M Mycek, J Wąs
Traffic and Granular Flow'13, 129-136, 2015
152015
Pedestrian spatial self-organization according to its nearest neighbor position
J Porzycki, M Mycek, R Lubaś, J Wąs
Transportation Research Procedia 2, 201-206, 2014
122014
Agentbased approach and cellular automata-a promising perspective in crowd dynamics modeling
J Was, J Porzycki, R Lubas, J Miller, G Bazior
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 9, 133-144, 2016
92016
Validation and Verification of CA-Based Pedestrian Dynamics Models.
R Lubas, J Porzycki, J Was, M Mycek
J. Cell. Autom. 11 (4), 285-298, 2016
92016
An implementation of the social distances model using multi-GPU systems
A Kłusek, P Topa, J Wąs, R Lubaś
The International Journal of High Performance Computing Applications 32 (4 …, 2018
82018
Towards realistic modeling of crowd compressibility
J Wąs, W Myśliwiec, R Lubaś
Pedestrian and Evacuation Dynamics, 527-534, 2011
82011
Three Different Approaches in Pedestrian Dynamics Modeling–A Case Study
R Lubaś, J Miller, M Mycek, J Porzycki, J Wąs
New results in dependability and computer systems, 285-294, 2013
62013
Application of nist technical note 1822 to ca crowd dynamics models verification and validation
J Porzycki, R Lubaś, M Mycek, J Wąs
International Conference on Cellular Automata, 447-452, 2014
32014
Granularity of pre-movement time distribution in crowd evacuation simulations
J Porzycki, J Wąs, R Lubaś, G Bazior
Traffic and Granular Flow'15, 305-312, 2016
12016
An Expanded Concept of the “Borrowed Time” in Pedestrian Dynamics Simulations
M Mycek, R Lubaś, J Porzycki, J Wąs
Traffic and Granular Flow'13, 257-263, 2015
12015
Advanced CA Crowd Models of Multiple Consecutive Bottlenecks
P Hrabák, J Porzycki, M Bukáček, R Lubaś, J Wąs
International Conference on Cellular Automata, 396-404, 2016
2016
Modelowanie i symulacja ewakuacji ludzi z tuneli
J Wąs, J Rakoczy, M Rus, J Porzycki, R Lubaś, M Mycek, K Szawan
Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 24--27, 2014
2014
Wspomaganie projektowania budynków pod k, atem optymalnego przep lywu ludzi
R Lubas, W Jarosłlaw
ZPI-Analiza i zarządzanie ryzykiem
R Lubaś
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19