Marcin Chrzan
Marcin Chrzan
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Verified email at uthrad.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of New Solutions of Intelligent Transport Systems in Railway Transport in Poland
M Kornaszewski, M Chrzan, Z Olczykowski
Communications in Computer and Information Science, 282-292, 2017
29*2017
Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters
A Czaban, M Lis, M Chrzan, A Szafraniec, V Levoniuk
Przegląd elektrotechniczny 94 (1), 17-20, 2018
212018
Współczesne systemy telekomunikacyjne
S Jackowski, M Chrzan
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 2008. ISBN 978-83 …, 2008
17*2008
Safety of electronic ATC systems in the aspect of technical and operational
R Pniewski, M Kornaszewski, M Chrzan
16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio …, 2016
122016
Reliability-Operational Analysis of the LED Lighting Module Including Electromagnetic Interference
J Paś, A Rosiński, M Chrzan, K Białek
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1-12, 2020
92020
Interdisciplinary modelling of transient processes in local electric power systems including long supply lines of distributed parameters
A Chaban, M Lis, A Szafraniec, M Chrzan, V Levoniuk
2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine …, 2018
92018
RailTopoModel and RailML–data exchange standards in railway sector
T Ciszewski, W Nowakowski, M Chrzan
Archives of Transport System Telematics 10, 2017
92017
Renovation of Marine Telematics Objects in the Process of Exploitation. Management Perspective for Transport Telematics
M Chrzan, M Kornaszewski, T Ciszewski
Management Perspective for Transport Telematics. Communications in Computer …, 2018
8*2018
Strategia wyznaczania drogi dla przejazdu pojazdu uprzywilejowanego
M Winiarski, M Chrzan
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
82016
Nowoczesne systemy łączności dla potrzeb PKP
M Chrzan
Prace Naukowe Elektryka Nr 2 (8) 2004, 2004
62004
Synchronizacja czasu na podstawie wzorca w komputerowych systemach sterowania ruchem w transporcie
W Nowakowski, M Chrzan
Logistyka, CD-CD, 2007
52007
Metoda bezpiecznej transmisji danych pomiędzy urządzeniami sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem systemów radiowych czwartej generacji
M Chrzan
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Wydawnictwo, 2013
42013
Systemy radiowe zapewniające komfort pasażerom i bezpieczeństwo sterowania ruchem kolejowym
M Chrzan, P Pirosz
42012
Intelligent transportation systems example of modern eco-transport solutions in Europe
M Kornaszewski, M Chrzan, J Wojciechowski
Podniková ekonomika a manažment., 2010
42010
ETCS как способ унификации систем управления железнодорожным движением в Польше и в Европе.
M Kornaszewski, M Chrzan, W Nowakowski
Heraldof the Ural State University of Railway Transport. Scientific journal, 2010
42010
Wybrane zagadnienia budowy izolowanych linii napowietrznych SN
M Chrzan, K Dudek, D Pietruszczak
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
32017
Współczesne systemy prowadzenia ruchu pociągów na przykładzie Linii E-20
M Chrzan, W Nowakowski, W Sobiczewski
TTS Technika Transportu Szynowego 19, 2012
32012
Problem modernizacji torów linii dużych prędkości
M Chrzan, M Lewczuk
Logistyka, CD-CD, 2009
32009
Train locating methods
M Chrzan, Z Łukasik
The Present and Future of Modern Transport, The 15th Anniversary of the …, 2008
3*2008
Definition of the network parameters of 3G systems
M Chrzan, Z Łukasik
7-th International Conference "ELEKTRO 2008", 25-28, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20