Follow
Marcin Chrzan
Marcin Chrzan
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Verified email at uthrad.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of New Solutions of Intelligent Transport Systems in Railway Transport in Poland
M Kornaszewski, M Chrzan, Z Olczykowski
Communications in Computer and Information Science, 282-292, 2017
402017
Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters
A Czaban, M Lis, M Chrzan, A Szafraniec, V Levoniuk
Przegląd elektrotechniczny 1, 17-20, 2018
232018
Reliability-Operational Analysis of the LED Lighting Module Including Electromagnetic Interference
J Paś, A Rosiński, M Chrzan, K Białek
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1-12, 2020
222020
Współczesne systemy telekomunikacyjne
S Jackowski, M Chrzan
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 2008. ISBN 978-83 …, 2008
17*2008
Safety of electronic ATC systems in the aspect of technical and operational
R Pniewski, M Kornaszewski, M Chrzan
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization …, 2016
132016
Interdisciplinary modelling of transient processes in local electric power systems including long supply lines of distributed parameters
A Chaban, M Lis, A Szafraniec, M Chrzan, V Levoniuk
2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine …, 2018
122018
RailTopoModel and RailML–data exchange standards in railway sector
T Ciszewski, W Nowakowski, M Chrzan
Archives of Transport System Telematics 10, 2017
112017
Strategia wyznaczania drogi dla przejazdu pojazdu uprzywilejowanego
M Winiarski, M Chrzan
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
82016
Renovation of Marine Telematics Objects in the Process of Exploitation. Management Perspective for Transport Telematics
M Chrzan, M Kornaszewski, T Ciszewski
Management Perspective for Transport Telematics. Communications in Computer …, 2018
7*2018
Synchronizacja czasu na podstawie wzorca w komputerowych systemach sterowania ruchem w transporcie
W Nowakowski, M Chrzan
Logistyka, CD-CD, 2007
62007
Nowoczesne systemy łączności dla potrzeb PKP
M Chrzan
Prace Naukowe Elektryka Nr 2 (8) 2004, 2004
62004
Intelligent transportation systems example of modern eco-transport solutions in Europe
M Kornaszewski, M Chrzan, J Wojciechowski
Podniková ekonomika a manažment., 2010
52010
Metoda bezpiecznej transmisji danych pomiędzy urządzeniami sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem systemów radiowych czwartej generacji
M Chrzan
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Wydawnictwo, 2013
42013
Systemy radiowe zapewniające komfort pasażerom i bezpieczeństwo sterowania ruchem kolejowym
M Chrzan, P Pirosz
42012
ETCS как способ унификации систем управления железнодорожным движением в Польше и в Европе.
M Kornaszewski, M Chrzan, W Nowakowski
Heraldof the Ural State University of Railway Transport. Scientific journal, 2010
4*2010
Study of the possibility of using transmission in the lte system on a selected railway line for the purpose of running railway traffic
M Chrzan
Archives of Transport 57 (1), 91-101, 2021
32021
Analysis of transient processes in a power supply system of concentrated and distributed parameters based on variational approaches
A Chaban, M Lis, A Szafraniec, M Chrzan, V Levoniuk
Przeglad Elektrotechniczny, 2018
32018
Wybrane zagadnienia budowy izolowanych linii napowietrznych SN
M Chrzan, K Dudek, D Pietruszczak
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
32017
Współczesne systemy prowadzenia ruchu pociągów na przykładzie Linii E-20
M Chrzan, W Nowakowski, W Sobiczewski
TTS Technika Transportu Szynowego 19, 2012
32012
Analiza, statystyki i przyczyny wypadkowości na przejazdach z zabudowanymi urządzeniami SSP
M Chrzan, S Jackowski, Z Olczykowski, R Resiak
Logistyka, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20