Zbigniew Dworzecki
TytułCytowane przezRok
Sposoby tworzenia organizacji sieciowych,[w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red
Z Dworzecki, A Krejner-Nowecka
Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z oo, Warszawa, 102-114, 2002
192002
Startegiczne zarządzanie zasobami ludzkimi-w stronę paradygmatu organizacji uczącej się
Z Dworzecki
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 11-26, 2001
152001
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
Z Dworzecki, M Romanowska
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
122008
Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red
Z Dworzecki, A Żłobińska
Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa, 2002
112002
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
Z Dworzecki
Przegląd Organizacji, 5, 1989
101989
Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą
Z Dworzecki
Doskonalenie Kadr Kierowniczych, 1985
81985
Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw,[w:] Dworzecki Z.(red.), Przedsiębiorstwo kooperujące
Z Dworzecki, A Żłobińska
EuroExpert, Warszawa, 299-316, 2002
72002
Mapa ryzyka inwestycyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Z Dworzecki, A Nowak, S Umiński
Transformacja gospodarki, 1996
71996
Alianse strategiczne przedsiębiorstw
R Friedrich, Z Dworzecki
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995
71995
Controlling marketingowy
B Horst, Z Dworzecki, J Dworzecka
nakł. Redakcji Przeglądu Organizacji, 1992
71992
Jak oceniać wartość przedsiębiorstwa-metody i procedury
R Friedrich, G Lubos, Z Dworzecki
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 1992
71992
Przełomy w zarządzaniu
Z Dworzecki, B Nogalski
Kontekst strategiczny, TNOiK Toruń, 2011
62011
Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny
Z Dworzecki, B Nogalski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń, 2011
62011
Przedsiębiorstwo kooperujące, EuroExpert Warszawa
Z Dworzecki
62002
Strategia organizacji uczącej się, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red
Z Dworzecki
Ludwiczyński A., Warszawa, PFPK, 2000
62000
Funkcjonowanie organizacji gospodarczych w kryzysie
B Wawrzyniak, Z Dworzecki
SG Monografie i opracowania, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej …, 1985
61985
Sposoby tworzenia organizacji sieciowych,[w:] Dworzecki Z.(red.)
Z Dworzecki, A Krejner-Nowecka
Przedsiębiorstwo kooperujące, 2002
52002
Marketing w firmie
P Dornis, Z Dworzecki, BH Feldhaar
Cz. IV." Przegląd Organizacji, 1992
51992
Wydzielenia i intensyfikowanie współpracy koordynowanej poprzez rynek jako główne sposoby tworzenia organizacji sieciowych
Z Dworzecki, A Krejner-Nowecka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 529-544, 2002
42002
Skuteczne zarzÄ… dzanie w sytuacjach kryzysu
Z Dworzecki
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1997
41997
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20