Obserwuj
Jarosław T. Czochański
Jarosław T. Czochański
Zweryfikowany adres z univ.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Monitoring rozwoju regionalnego: aspekty metodologiczne i implementacyjne
JT Czochański
Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013
422013
Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN
J Czochański, W Szydarowski
W: Czochański J., Borowiak D.(red.) Z badań geograficznych w Tatrach …, 2000
292000
Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym
J Czochański
Użytkowanie turystyczne parków narodowych, 385-404, 2002
272002
River valleys as ecological corridors–structure, function and importance in the conservation of natural resources
JT Czochański, P Wiśniewski
Ecological Questions 29 (1), 77-87, 2018
212018
Wpływ użytkowania turystycznego na rozwój procesów i form erozyjno–denudacyjnych w otoczeniu szlaków
J Czochański
Z badań geograficznych w Tatrach Polskich. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu …, 2000
202000
Turystyka piesza i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego,[w:] Z. Krzan (red.)
J Czochański, W Szydarowski
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 3, 43-45, 1996
141996
Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia
J Czochański
Wydawnictwo Urbanista, 2010
112010
Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym,[w:] J
JT Czochański
Użytkowanie turystycznego parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców …, 2002
102002
Ocena możliwości i propozycje udostępnienia turystycznego TPN w świetle prac nad realizacją planu ochrony parku,
CJT Baranowska-Janota M
Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, J.T. Czochański, D. Borowiak (red …, 2000
102000
Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej
J Czochanski
Problemy Ekologii Krajobrazu 19, 2007
82007
Monitorowanie programowania i zmian w przestrzeni jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym,[w:] Czyż T., Rogacki H.(red.)
T Parteka, JT Czochański
Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno …, 2005
82005
Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej: ujęcie proekologiczne
M Przewoźniak, J Czochański
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020
62020
Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia
M Pacuk, R Anisiewicz, J Czochański, K Kopeć, M Połom, T Michalski, ...
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
62016
Walory przyrodnicze Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego i ich ochrona
M Buliński, M Ciechanowski, J Czochański, S Zieliński
W: Czochański J., Kistowski M.(red.). Studia przyrodniczo-krajobrazowe …, 2006
62006
Rozwój technologii GIS w Polsce. Czas na Open GIS
J Czochański
Geodeta – Magazyn geoinformacyjny 4 (119), 28-31, 2005
6*2005
Rekreacyjne wykorzystanie obszarów chronionych jako element degradacji krajobrazu–na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego,[w:] M. Pietrzak (red.)
JT Czochański
Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, 27-30, 1993
61993
Tatrzański Park Narodowy w terytorialnym systemie rekreacyjnym
J Czochański
Studia i Monografie 46 (w: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w TPN), 59-70, 2007
5*2007
Przemiany krajobrazowe Gdyni–przegląd typów i zmian krajobrazów w dziewięćdziesięcioleciu istnienia miasta
JT Czochanski
Problemy Ekologii Krajobrazu 41, 2016
42016
System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią
J Czochanski
Problemy ekologii krajobrazu, 2009
42009
System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju regionalnym
JT Czochański
Systemy Informacji Przestrzennej w planowaniu o rozwoju regionalnym. Zeszyt …, 2003
4*2003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20