Katarzyna Ślebarska
Katarzyna Ślebarska
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Unemployment, social support, individual resources, and job search behavior
K Ślebarska, K Moser, G Gunnesch‐Luca
Journal of employment counseling 46 (4), 159-170, 2009
592009
Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia
K Ślebarska
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2008
192008
Increasing Proactive Coping in Organizational Newcomers: Improving Job Adaptation or Rocking the Boat?
K Ślebarska, R Soucek, K Moser
Journal of Career Development 46 (3), 295-313, 2019
52019
Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia: Studium konfrontatywne
K Ślebarska
Śląsk, 2010
52010
Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia
K Ślebarska
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38 (2), 439-448, 2005
42005
Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy
K Ślebarska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
32017
Emotional costs, social influence, sense of coherence, and coping in the situation of reemployment
K Slebarska, A Chudzicka-Czupala
Psychology Research 3 (4), 220, 2013
22013
Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec)
K Ślebarska
22007
Atrybucja przyczyn własnej sytuacji egzystencjalnej a zaradność bezrobotnej młodzieży
K Ślebarska
Czasopismo Psychologiczne, 1, 2005
22005
Rola teorii atrybucji w poznaniu procesów zaradczych człowieka bezrobotnego
K Ślebarska
W: K. Popiołek (red.), Chowanna 2, 23, 2005
12005
Causal Attribution of Own Unemployment and Its Impact on Behaviour
K Ślebarska
Polish Journal of Applied Psychology 3 (1), 63-70, 2005
12005
Psychospołeczne koszty reintegracji zawodowej osób bezrobotnych
K Ślebarska
1*
W organizacyjnej dżungli. Reintegracja zawodowa pracowników po urlopie wychowawczym
K Ślebarska
1*
Komunikacja pośrednia w organizacji. Interwencja papier–ołówek a zmiana zachowań pracowniczych na bardziej proaktywne
K Ślebarska
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
2018
Proactive coping as a kind of creative adaptation to a new workplace
K Ślebarska
Polish Journal of Applied Psychology 15 (1), 93-105, 2017
2017
Communication and Information Technology in Society: Volume 1-3
J Kowal, A Kuzio, M Wawrzak-Chodaczek
Cambridge Scholars Publishing, 2016
2016
WORK ABUSE AS A SPECIFIC FORM OF COMMUNICATION IN THE WORKPLACE AND ITS EFFECT ON EMOTIONAL COSTS REGARDING RE–EMPLOYMENT
K Ślebarska
and Information Technology in Society, 89, 2015
2015
PROACTIVE COPING AND JOB SATISFACTION AMONG ORGANIZATIONAL NEWCOMERS WITH DIFFERENT PRE-ENTRY EXPERIENCE
K Slebarska
International Journal of Arts & Sciences 8 (6), 245, 2015
2015
Wpływ filmu na odbiorcę-angażowanie procesów poznawczych widza
K Ślebarska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
2014
Emotional Costs, Self-efficacy and Coping Strategies among Unemployed Individuals during Professional Internship
K Ślebarska
Stanisław Juszczyk, 251, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20