Dominika Kasprowicz
Dominika Kasprowicz
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Start spreading the news: A comparative experiment on the effects of populist communication on political engagement in sixteen European countries
M Hameleers, L Bos, N Fawzi, C Reinemann, I Andreadis, N Corbu, ...
The International Journal of Press/Politics 23 (4), 517-538, 2018
412018
The Radical Right in Poland—From the Mainstream to the Margins: A Case of Interconnectivity
D Kasprowicz, M Minkenberg
Transforming the Transformation, 157-182, 2015
202015
Metodologia badań politologicznych
R Bäcker, M Wincławska, J Rak, L Czechowska, G Gadomska, J Gajda, ...
92016
Innowacje społeczne jako skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej
D Kasprowicz, D Murzyn
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 129-143, 2014
7*2014
Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce
B Krauz-Mozer, P Ścigaj
Księgarnia Akademicka, 2013
72013
Attitudinal and behavioral responses to populist communication: The impact of populist message elements on populist attitudes and voting intentions
I Andreadis, C Cremonesi, E Kartsounidou, D Kasprowicz, A Hess
New York: Routledge, 2019
62019
Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy
D Kasprowicz
Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej …, 2017
62017
Dwa oblicza populizmu
D Kasprowicz
Instytut Obywatelski, 2013
52013
„Europejskimi oczami, z transylwańską duszą”–etnoregionalizm Unii Demokratycznej Węgrów (UDMR) w Rumunii
D Kasprowicz
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, 2015
42015
Populism in Poland: between demagoguery and demophilia
D Kasprowicz, A Hess
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017
32017
Aspekty metodologiczne tworzenia nawigatorów wyborczych
D Kasprowicz
e-Politikon 20 (I), s. 173-198, 2016
3*2016
Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
D Kasprowicz
Acta Politica Polonica, 81-96, 2014
32014
Europejska (de) konstrukcja–ewolucja programowa partii skrajnie prawicowych wobec kwestii europejskich
D Kasprowicz
Annales „Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VII, 2012
32012
Fertile ground for populism? Populist parties in Poland and Bulgaria: tentative framework
B Cholova, D Kasprowicz
Paper for the ECPR Graduate Conference, 2010
32010
National parties on the European level. Polish case
D Kasprowicz
Nineteenth ECPR Standing Group Summer School on Political Parties and …, 2009
32009
„Nowe wino w starych butelkach”–nowe partie w systemach partyjnych., na przykładzie Holandii
Ł Zweiffel, D Kasprowicz
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 157-172, 2014
22014
National and Right-Wing Radicalism in the New Democracies: Poland
D Kasprowicz
Friedrich Ebert Foundation, 2014
22014
Poland: Europeanization at the Parliamentary Level
D Kasprowicz, N Styczyńska
The Europeanization of European Politics, 67-79, 2013
22013
Some remarks on the comparative experiment as a method in assessing populist political communication in Europe
D Kasprowicz, A Hess
Central European Journal of Communication 12 (2/23), 243-255, 2019
12019
Eksperyment społeczny w międzynarodowych badaniach porównawczych nad komunikacją populistyczną
D Kasprowicz
Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20