Obserwuj
Mariusz Młynarczuk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The application of pattern recognition in the automatic classification of microscopic rock images
M Młynarczuk, A Górszczyk, B Ślipek
Computers & Geosciences 60, 126-133, 2013
1212013
Description and classification of rock surfaces by means of laser profilometry and mathematical morphology
M MŁynarczuk
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 47 (1), 138-149, 2010
622010
The application of artificial intelligence for the identification of the maceral groups and mineral components of coal
M Mlynarczuk, M Skiba
Computers & Geosciences 103, 133-141, 2017
462017
Structural aspects of gas and dolomite outburst in Rudna copper mine, Poland
M Wierzbicki, M Młynarczuk
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 57, 113-118, 2013
412013
Microscopic Analysis of Structure of Coal Samples Collected After an Gas And Coal Outbursts in the Gallery D-6, Coal Seam 409/4 in the „Zofi ówka” Coal Mine (Upper Silesian …
M Wierzbicki, M Młynarczuk
Archives of Mining Sciences 51 (4), 577-588, 2006
39*2006
Stereological and profilometry methods in detection of structural deformations in coal samples collected from the rock and outburst zone in the" Zofiówka" Colliery
M Młynarczuk, M Wierzbicki
Archives of Mining Sciences 54 (2), 189-201, 2009
322009
Wpływ warunków ter-micznych na zmianę niektórych właściwości fizycznych i strukturalnych wybranych skał
A Nowakowski, M Młynarczuk, T Ratajczak, J Gustkiewicz
Prace Instytutu Mechanik Górotworu PAN, Rozprawy, monografie, 2003
272003
Rock cutting by pulsing water jets
J Foldyna, L Sitek, P Martinec, J Scucka, P Jekl, M Mlynarczuk
ISRM EUROCK, ISRM-EUROCK-2005-021, 2005
222005
Identification of macerals of the inertinite group using neural classifiers, based on selected textural features
M Skiba, M Młynarczuk
Archives of Mining Sciences 63 (4), 2018
212018
Morphological merging of multidimensional data
J Serra, M Mlynarczuk
Proceedings of STERMAT 2000, 385-90, 2000
212000
Some remarks on the application of image analysis and processing for the description of the geometrical structures of rocks.
M Młynarczuk
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 33, 107-116, 1999
201999
Możliwości wykorzystania analizy obrazu i morfologii matematycznej do analizy stereologicznej struktur skalnych
M Młynarczuk
Archives of Mining Sciences 49, 2004
19*2004
The application of the automatic search for visually similar geological layers in a borehole in introscopic camera recordings
M Młynarczuk, M Habrat, N Skoczylas
Measurement 85, 142-151, 2016
172016
The research into the quality of rock surfaces obtained by abrasive water jet cutting
M Młynarczuk, M Skiba, L Sitek, P Hlavacek, A Kozusnikova
Archives of Mining Sciences 59 (4), 2014
172014
Synergy of parameters determining the optimal properties of coal as a natural sorbent
K Godyń, B Dutka, M Chuchro, M Młynarczuk
Energies 13 (8), 1967, 2020
13*2020
Application of pattern recognition methods to automatic identification of microscopic images of rocks registered under different polarization and lighting conditions
B Ślipek, M Młynarczuk
Geology, Geophysics and Environment 39 (4), 373-373, 2013
132013
Search of visually similar microscopic rock images
M Ładniak, M Młynarczuk
Computational Geosciences 19, 127-136, 2015
122015
Evaluation of local matching methods in image analysis for mineral grain tracking in microscope images of rock sections
M Habrat, M Młynarczuk
Minerals 8 (5), 182, 2018
82018
Application of image processing and different types of imaging devices for three-dimensional imaging of coal grains
K Oleszko, M Młynarczuk, L Sitek, L Staš
Engineering Geology 196, 286-292, 2015
82015
The data exploration system for image processing based on server-side operations
M Ładniak, A Piórkowski, M Młynarczuk
Computer Information Systems and Industrial Management, 168-176, 2013
82013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20