Obserwuj
Amadeusz Miązek
Amadeusz Miązek
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Neurorachunkowość jako nowoczesne podejście w rachunkowości
A Miązek
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (5), 75-83, 2014
72014
Kształtowanie skutecznej polityki motywacyjnej w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych
A Miązek
Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo, 295-306, 2018
22018
The application of content analysis as a research method in management sciences
A Miązek, J Światowiec-Szczepańska
Michałkiewicz A., Mierzejewska W.(red.), Contemporary organisation and …, 2020
12020
Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym polskich przedsiębiorstw
A Miązek
W kręgu zainteresowań młodych ekonomistów, 47-64, 2018
2018
Determinants of Managerial Risk in Corporate Governance of Polish Public Companies
A Miązek, J Światowiec-Szczepańska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (6, cz. 2), 2018
2018
Risk-Aversion in Behavioral Theory of the Firm
A Miązek
Quality : Central and Eastern Europe focus, 241-256, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–6