Michał Moszyński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec
M Moszyński
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2004
202004
Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD
A Grabska, M Moszyński, P Pysz
Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, 2014
162014
Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy
M Moszyński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016
122016
Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy
M Moszyński
Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, 38-48, 2007
102007
Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka–próba analizy porównawczej
M Moszyński
92012
Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego
P Pysz, A Jurczuk, M Moszyński
Ekonomista 6, 799-822, 2016
72016
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia
P Pysz, A Grabska, M Moszyński
PWN, 2014
62014
Problemy teorii i polityki konkurencji w myśli ordoliberalnej
M Moszyński
Ekonomia i Prawo 12 (2), 221-232, 2013
62013
Niezależni współpracownicy firmy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi
M Moszyński, H Ritter
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 9-13, 2003
62003
Zjednoczone Niemcy–dwie dekady konwergencji.[W:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce
M Moszyński
Ekonomia i Prawo 1, 2011
52011
Społeczna gospodarka rynkowa: Polska i integracja europejska
E Mączyńska, P Pysz, G Szulczewski, L Hejny, A Jurczuk, M Miszewski, ...
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018
42018
Ordoliberalism and the macroeconomic policy in the face of the euro crisis
M Moszyński
http://econpapers.repec.org/paper/peswpaper/2015_3ano157.htm, 2015
42015
Transformacja systemowa wschodnich Niemiec w perspektywie „cudu gospodarczego” Ludwiga Erharda
M Moszyński
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
42013
Praca tymczasowa-aspekty ekonomiczne i zatrudnieniowe
M Moszyński
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8-12, 2004
42004
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?
P Pysz, A Grabska, M Moszyński
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014
32014
Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako wielokryterialny problem optymalizacyjny-kilka refleksji
M Moszyński
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 42 (1), 229-243, 2011
32011
Kryzys finansowy a finanse publiczne wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście uczestnictwa w strefie euro
M Moszyński
ZESZYTY NAUKOWE, 292-243, 2011
32011
Międzynarodowe przepływy pracy a procesy integracji europejskiej
M Moszyński
Toruńskie Studia Międzynarodowe: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 1, 113-129, 2010
3*2010
Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych a model nadzoru nad rynkiem finansowym
M Moszyński, A Stocka
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 38, 165-179, 2008
32008
Ogólnokrajowa płaca minimalna w Niemczech–zmiana fundamentalna czy marginalna?
M Moszyński
Studia Prawno-Ekonomiczne, 215-226, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20