Ireneusz Cichy
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Effects of tabata training during physical education classes on body composition, aerobic capacity, and anaerobic performance of under-, normal-and overweight adolescents
J Domaradzki, I Cichy, A Rokita, M Popowczak
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (3), 876, 2020
112020
Próba określenia kompetencji oraz poziomu sprawności ruchowej w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych.[w:] Bartoszewicz R
I Cichy, T Rzepa
Koszczyc T., Nowak A.(red.) Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle …, 2005
82005
Precision and coordination parameters of Polish elite cadet fencers
A Rokita, M Bronikowski, M Popowczyk, I Cichy, M Witkowski
Med. Dello Sport 67, 369-381, 2014
72014
The use of the “Eduball” educational ball in rural and urban primary schools and the physical fitness levels of children
I Cichy, A Rokita
Human Movement 13 (3), 247-257, 2012
72012
Edubal” educational balls: I learn while playing
A Rokita, I Cichy
Glob. J. Health Phys. Educ. Pedagogy 2, 289-297, 2013
62013
Psychomotor development of grade I primary school children who are educated by means of traditional and non-traditional program
I Cichy, A Rokita, M Popowczak, K Naglak
Antropomotoryka 49, 45-57, 2010
62010
Sex differences in body composition changes after preseason training in elite handball players
I Cichy, A Dudkowski, M Kociuba, Z Ignasiak, A Sebastjan, K Kochan, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (11), 3880, 2020
52020
Learning by Playing!: 100 Games and Exercises of Brainballs
A Rokita, S Wawrzyniak, I Cichy
University School of Physical Education, 2018
42018
Multi-directional sprinting and acceleration phase in basketball and handball players aged 14 and 15 years
M Popowczak, A Rokita, A Struzik, I Cichy, A Dudkowski, P Chmura
Perceptual and motor skills 123 (2), 543-563, 2016
42016
„Edubal” jako nowa metoda w pedagogii gier i zabaw z piłką–przegląd badań
A Rokita, I Cichy
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 45, 70-78, 2014
42014
Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych a wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dzieci w wieku 10 lat
M Popowczak, A Rokita, I Cichy, P Chmura
Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 86-93, 2013
42013
Participating in physical classes using Eduball stimulates acquisition of mathematical knowledge and skills by primary school students
I Cichy, M Kaczmarczyk, S Wawrzyniak, A Kruszwicka, T Przybyla, ...
Frontiers in psychology 11, 2194, 2020
32020
Sex differences in relationship between body composition and digit length ratio (2D: 4D) in students of military courses
M Kociuba, Z Ignasiak, A Sebastjan, K Kochan, I Cichy, A Dudkowski, ...
AnthropologicAl review 81 (4), 393-403, 2018
32018
Effect of physical exercise games and playing with Edubal educational balls on eye-hand coordination in first-year primary school children
I Cichy, A Rokita, M Wolny, M Popowczak
Med. Dello Sport 68, 461-472, 2015
32015
Próba określenia sprawności fizycznej z wykorzystaniem piłek edukacyjnych uczniów kończących I klasę szkoły podstawowej.[w:] Sekułowicz M
I Cichy
Psychomotoryka: ruch pełen znaczeń. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław, 221-229, 2008
32008
Orientacja czasowo-przestrzenna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
D Pawlik, A Rokita, I Cichy
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46-56, 2013
22013
BRAINballs Program Improves the Gross Motor Skills of Primary School Pupils in Vietnam
VH Pham, S Wawrzyniak, I Cichy, M Bronikowski, A Rokita
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (3), 1290, 2021
12021
BRAINballs” educational balls-An innovative teaching method in education" Children learn while playing
P Van Han, I Cichy, S Wawrzyniak, A Rokita
VNU Journal of Science: Education Research 36 (4), 2020
12020
Piłki edukacyjne „eduball” jako innowacyjny przybór dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
A Rokita, I Cichy, AW Fizycznego
Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie, 177, 2015
12015
Physical fitness of children aged 10 years participating in physical education classes enriched with coordination exercises
M Popowczak, A Rokita, I Cichy, P Chmura
ANTROPOM OTORYKA, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20