Follow
Paweł Fiderek
Paweł Fiderek
Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
Verified email at kis.p.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Study on two-phase flow regime visualization and identification using 3D electrical capacitance tomography and fuzzy-logic classification
R Banasiak, R Wajman, T Jaworski, P Fiderek, H Fidos, J Nowakowski, ...
International Journal of Multiphase Flow 58, 1-14, 2014
1542014
Metrological evaluation of a 3D electrical capacitance tomography measurement system for two-phase flow fraction determination
R Wajman, P Fiderek, H Fidos, T Jaworski, J Nowakowski, D Sankowski, ...
Measurement Science and Technology 24 (6), 065302, 2013
1232013
Fuzzy inference for two-phase gas-liquid flow type evaluation based on raw 3D ECT measurement data
P Fiderek, J Kucharski, R Wajman
Flow Measurement and Instrumentation 54, 88-96, 2017
252017
Two-phase flow regime three-dimensonal visualization using electrical capacitance tomography–algorithms and software
R Banasiak, R Wajman, T Jaworski, P Fiderek, D Sankowski
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 7 (1), 11-16, 2017
102017
Intelligent system for the two-phase flows diagnosis and control on the basis of raw 3D ECT data
P Fiderek, T Jaworski, R Banasiak, J Nowakowski, J Kucharski, ...
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 7, 2017
72017
Fuzzy regulator for two-phase gas–liquid pipe flows control
P Fiderek, J Kucharski, R Wajman
Applied Sciences 12 (1), 399, 2021
62021
Fuzzy clustering based algorithm for determination for the two-phase gas-liquid flows similarity level
P Fiderek, R Wajman, J Kucharski
Przegląd Elektrotechniczny 90 (2), 52-55, 2014
62014
Hybrid boundary element method applied for diffusion tomography problems
J Sikora, M Panczyk, P Wieleba, J Nowakowski, D Sankowski
Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, 197-229, 2014
42014
A computer vision system for on-line two-phase gas-liquid flows recognition using fuzzy methods
P Fiderek, J Kucharski
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 15 …, 2011
42011
System trójwymiarowej tomografii pojemnościowej w zastosowaniu do wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach mieszanin gaz-ciecz
R Banasiak, R Wajman, H Fidos, P Fiderek, T Jaworski, J Nowakowski, ...
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 28--31, 2013
32013
The fuzzy system for recognition and control of the two phase gas-liquid flows
P Fiderek, R Wajman, J Kucharski
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7-11, 2015
22015
Algorytm dystrybucji znaczników czasowych dla potrzeb synchronizacji danych z różnych systemów pomiarowych
R Wajman, T Jaworski, P Fiderek, R Banasiak
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 38-40, 2013
22013
Identyfikacja przepływu dwufazowego gaz-ciecz oparta na ocenie rozmytej obrazów tomograficznych 3D
T Jaworski, P Fiderek, R Wajman, R Banasiak
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 41-48, 2013
22013
Ocena metrologiczna systemu pomiarowego dla potrzeb wyznaczania udziału faz w przepływie mieszanin gaz-ciecz metodą tomografii pojemnościowej 3D
R Wajman, H Fidos, P Fiderek, T Jaworski, J Nowakowski, D Sankowski, ...
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 49-54, 2013
22013
Clinical activity and schedule management with a fuzzy social preference system
P Wozniak, T Jaworski, P Fiderek, J Kucharski, A Romanowski
Advanced Methods for Computational Collective Intelligence, 345-354, 2013
22013
Rozmyta klasteryzacja surowych trójwymiarowych danych tomograficznych dla potrzeb rozpoznawania przepływów dwufazowych
P Fiderek, T Jaworski, R Wajman, J Kucharski
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 12-16, 2015
12015
TWO-PHASE GAS-LIQUID FLOW STRUCTURES AND PHASE DISTRIBUTION DETERMINATION BASED ON 3D ELECTRICAL CAPACITANCE TOMOGRAPHY VISUALIZATION [M]
R Banasiak, R Wajman, T Jaworski, P Fiderek, J Nowakowski, H Fidos
Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, 231-255, 2014
12014
Modelling interpersonal relations in surgical teams with fuzzy logic
A Romanowski, P Wozniak, T Jaworski, P Fiderek, J Kucharski
Advances in Artificial Intelligence: 11th Mexican International Conference …, 2013
12013
Crisp and Fuzzy Classifiers in the Two-Phase Gas-Liquid Flow Diagnostics
P FIDEREK, T Jaworski, R Banasiak, J Kucharski
IPC 17 (4), 385-394, 2012
12012
Two phase gas-liquid flows recognition using fuzzy inference
P Fiderek, R Wajman, J Kucharski
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 41--43, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20