Tadeusz Graca
Tadeusz Graca
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Zweryfikowany adres z wsge.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości
T Graca
Journal of Modern Science 29 (2), 11-26, 2016
22016
Nowe problemy oddziaływań wychowawczych w kontekście zjawisk pojawiających się w okresie ponowoczesności. W: J. Wylężałek, M. Such-Pyrgiel (ed.), Szkice pedagogiczne. Dylematy …
T Graca
Szkice pedagogiczne, 2018
12018
Psychospołeczne uwarunkowania edukacji całożyciowej
T Graca
Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku, 159-170, 2017
2017
Rola i zadania kształcenia zawodowego w przygotowaniu do bezpiecznej pracy a kompetencje humanistyczne wykładowców
G Tadeusz
Українська полоністика, 85-92, 2005
2005
Psychosocial conditioning of lifelong learning
T Graca
Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W …, 0
JANUARY–MARCH
M Sitek, T Graca
Human rights and their dissemination in structures of different levels of education Prawa człowieka i ich upowszechnianie w strukturach różnych poziomów edukacji
T GRACA, M SUCH-PYRGIEL
Human rights in the functioning of public administration Prawa człowieka w …, 0
The Psychological model of the reliable personal functioning of the public administration
T Graca, M Such-Pyrgiel
VEREJNÁ SPRÁVA, 32, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–8