Tadeusz Graca
Tadeusz Graca
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Zweryfikowany adres z wsge.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości
T Graca
Journal of Modern Science, 11-26, 2016
12016
Psychospołeczne uwarunkowania edukacji całożyciowej
T Graca
Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku, 159-170, 2017
2017
Social functioning of human being in a modern reality Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości
T GRACA
Journal of Modern Science 2, 29, 2016
2016
Rola i zadania kształcenia zawodowego w przygotowaniu do bezpiecznej pracy a kompetencje humanistyczne wykładowców
G Tadeusz
Українська полоністика, 85-92, 2005
2005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–4