Obserwuj
Anna Bielska
Anna Bielska
Zweryfikowany adres z gik.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Właściwości i urodzajność gleb polski-podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych
P Skłodowski, A Bielska
Woda-środowisko-obszary wiejskie 9, 203-214, 2009
52*2009
Gleboznawstwo
A Mocek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
392015
Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
A Bielska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
112012
Implementation of the smart village concept based on selected spatial patterns–A case study of Mazowieckie Voivodeship in Poland
A Bielska, M Stańczuk-Gałwiaczek, K Sobolewska-Mikulska, ...
Land Use Policy 104, 105366, 2021
102021
Wyłączenie spod zabudowy gruntów nadmiernie uwilgotnionych klasyfikowanych za pomocą narzędzi GIS
A Bielska, T Oberski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
102014
Influence of soil conditions on landscape shaping in rural areas
A Bielska, A Kupidura
Contemporary problems of management and environmental protection, UWM …, 2010
102010
Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
M Balawejder, A Bielska, J Gniadek, Ż Król, A Kupidura, P Leń, ...
92015
Stan środowiska glebowego południowej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej: warunki kształtowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
P Skłodowski, A Szafranek, A Bielska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
82005
Wykorzystanie algebry map dla wyznaczenia terenów przydatnych pod zabudowę
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127--137, 2012
72012
Gospodarowanie glebami zaliczanymi do kompleksów 6 i 7 przydatności rolniczej w świetle zrównoważonego rozwoju,„Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski”
P Skłodowski, A Szafranek, A Bielska
Acta Agrophysica 5 (108), 119-128, 2004
62004
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
AK Anna Bielska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 174, 2013
52013
Application of map algebra to determine the lands preferred for building development
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127-137, 2012
52012
Przegląd metod wykorzystujących funkcje rozmyte i analizy wielokryterialne do opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych
A Bielska, J Jaroszewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2), 5-15, 2012
52012
Potrzeby i metody aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów
AB Piotr Skłodowski
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Geodezji i …, 2009
52009
Ocena potencjału środowiska przyrodniczego i kierunków rozwoju jako element planowania przestrzennego gminy wiejskiej
A Bielska, I Krupińska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 473--484, 2016
42016
THE EFFECTS OF DEFECTIVE SPATIAL STRUCTURE ON THE AGRICULTURAL PROPERTY MARKET.
A Bielska, T Budzyński, W Krupowicz
Folia Oeconomica Stetinensia 15 (1), 2015
42015
Problematyka ochrony gruntów rolnych w procesie suburbanizacji
A Bielska, A Turek, A Maciejewska, K Bozym
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015
42015
Restrictions in development of rural areas resulting from defective structure of cadastral parcels
M Delnicki, A Bielska, A Turek
Geomatics and Environmental Engineering 13 (1), 2019
32019
Analysis of the needs for updates of the land and building register considering the procedure of exclusion of agricultural land from production
A Bielska, A Turek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
32016
Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie) Cartographic and Descriptive Documents …
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Studia KPZK, 2011
32011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20