Follow
Anna Bielska
Anna Bielska
Verified email at gik.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Właściwości i urodzajność gleb polski-podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych
P Skłodowski, A Bielska
Woda-środowisko-obszary wiejskie 9, 203-214, 2009
51*2009
Gleboznawstwo
A Mocek
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydanie 1, 2015
382015
Implementation of the smart village concept based on selected spatial patterns–A case study of Mazowieckie Voivodeship in Poland
A Bielska, M Stańczuk-Gałwiaczek, K Sobolewska-Mikulska, ...
Land Use Policy 104, 105366, 2021
232021
Influence of soil conditions on landscape shaping in rural areas
A Bielska, A Kupidura
Contemporary problems of management and environmental protection, UWM …, 2010
132010
Wyłączenie spod zabudowy gruntów nadmiernie uwilgotnionych klasyfikowanych za pomocą narzędzi GIS
A Bielska, T Oberski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
112014
Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
M Balawejder, A Bielska, J Gniadek, Ż Król, A Kupidura, P Leń, ...
102015
Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
A Bielska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
102012
Stan środowiska glebowego południowej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej: warunki kształtowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
P Skłodowski, A Szafranek, A Bielska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
92005
Gospodarowanie glebami zaliczanymi do kompleksów 6 i 7 przydatności rolniczej w świetle zrównoważonego rozwoju,„Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski”
P Skłodowski, A Szafranek, A Bielska
Acta Agrophysica 5 (108), 119-128, 2004
82004
Wykorzystanie algebry map dla wyznaczenia terenów przydatnych pod zabudowę
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127-137, 2012
72012
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
AK Anna Bielska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 174, 2013
62013
Sta nczuk-Gałwiaczek, M.; Sobolewska-Mikulska, K.; Mroczkowski, R. Implementation of the smart village concept based on selected spatial patterns—A case study of Mazowieckie …
A Bielska
Land Use Policy 104, 105366, 2021
52021
Ocena potencjału środowiska przyrodniczego i kierunków rozwoju jako element planowania przestrzennego gminy wiejskiej
A Bielska, I Krupińska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 473--484, 2016
52016
Application of map algebra to determine the lands preferred for building development
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127-137, 2012
52012
Przegląd metod wykorzystujących funkcje rozmyte i analizy wielokryterialne do opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych
A Bielska, J Jaroszewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2), 5-15, 2012
52012
Potrzeby i metody aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów
AB Piotr Skłodowski
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Geodezji i …, 2009
52009
Analysis of the needs for updates of the land and building register considering the procedure of exclusion of agricultural land from production
A Bielska, A Turek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
42016
The effects of defective spatial structure on the agricultural property market
A Bielska, T Budzyński, W Krupowicz
Folia Oeconomica Stetinensia 15 (1), 174-192, 2015
42015
Problematyka ochrony gruntów rolnych w procesie suburbanizacji
A Bielska, A Turek, A Maciejewska, K Bozym
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015
42015
Possibilities for the Development of Building Plots with an Unfavorable Structure in the Context of Spatial Justice: A Case Study of Poland
A Bielska, A Wendland, M Delnicki
Sustainability 12 (6), 2472, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20