Obserwuj
Michał Pałasz
Michał Pałasz
PhD, Institute of Culture, Dpt. of Contemporary Culture, Jagiellonian University, Krakow, Poland
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Muzeum jako świątynia erotyzmu. Kultura jako źródło rozkoszy. Tło i przesłanki istnienia europejskich muzeów o tematyce seksualnej (European Sex Themed Museums)
M Pałasz
Zarządzanie w kulturze, 139-155, 2011
22011
Zarządzanie posthumanistyczne (Posthumanistic Management)
M Pałasz
Przegląd Kulturoznawczy 1 (47), 1-25, 2021
1*2021
Algorytm Edge Rank serwisu Facebook: narodziny, rozwój i działanie w ujęciu teorii aktora-sieci (Facebook Edge Rank Algorithm in the Perspective of Actor-Network Theory)
M Pałasz
Humanizacja Pracy, 2019
12019
Ukrywać czy ujawniać? Tożsamość menedżera mediów społecznościowych. Tło i studium przypadku (To Hide or to Reveal the Identity of Social Media Manager?)
M Pałasz
Człowiek zalogowany. Człowiek społeczny w przestrzeni internetu [Wysocka …, 2015
1*2015
Zarządzanie bardziej ludzkie, ludzkie, więcej-niż-ludzkie
M Pałasz
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, 2022
2022
Kryzys klimatyczno-ekologiczny i akademia: emocje, polityczność, wyobraźnia
K Jasikowska, M Pałasz
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, 2022
2022
Za pieć dwunasta koniec świata: kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk (Tick-tock, the end of the world. Climate-ecological crisis in the voice of multiple sciences)
K Jasikowska, M Pałasz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, 2022
2022
Zarządzanie nie-tylko-ludzkie? Formy i formuły odpowiedzi na antropocen (A not-only-human management? Forms and formulas of the answers to the Anthropocene)
J Janik, A Nacher, M Pałasz, E Twardoch-Raś
Przegląd Kulturoznawczy 1 (47), VII-XVIII, 2021
2021
Przegląd Kulturoznawczy
M Pałasz, E Jarosz, E Binczycka-Gacek, D Brzostek
Przegląd Kulturoznawczy, 2021
2021
Ekowerwa w kulturze: zrównoważony rozwój a zarządzanie kulturą i rozwój kadr kultury w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego
M Pałasz, J Tabaka
Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 2021
2021
Posthumanistic Management.
M Pałasz
Cultural Studies Review/Przeglad Kulturoznawczy, 2021
2021
Charakterystyka badań kwestionariuszowych
K Plebańczyk, M Pałasz
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2015
2015
Profil respondenta
M Pałasz
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2015
2015
Czy muzeum wirtualne jest muzeum? Przypadek Muzeum Erotyzmu (Is Virtual Museum a Museum? Museum of Eroticism Case Study)
M Pałasz
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 6, 27-42, 2015
2015
MAYAMURAL - mural na koniec świata, studium przypadku (MAYAMURAL - A Mural for The End of The World, Case Study)
M Pałasz
Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków [Kędziora, Alicja …, 2015
2015
Media społecznościowe - własne media instytucji kultury. Projektowanie treści (Social Media - Owned Media of Cultural Institutions. Content Design)
M Pałasz
Przemysły Kreatywne 2.0.12 [Roksana Ulatowska red.], 108-115, 2013
2013
MUZEUM JAKO SWIATYNIA EROTYZMU. KULTURA JAKO ZRÓDLO ROZKOSZY. TLO I PRZESLANKI ISTNIENIA EUROPEJSKICH MUZEÓW O TEMATYCE SEKSUALNEJ
M Palasz
Zarzadzanie w Kulturze 12, 139, 2011
2011
Erotyzm latynoamerykański. Kultura Ameryki Łacińskiej jako kultura transgresji a latynoamerykańska sztuka erotyczna
M Pałasz
2010
Muzeum Erotyzmu, Erotyzm Muzeum. Kontekst historyczny, przegląd i analiza europejskich muzeów o tematyce seksualnej.
M Pałasz
2010
Zarządzanie zespołem więcej-niż-ludzkim. Studium przypadku kociej kawiarni „Kociarni”
M Pieniążek, M Pałasz
Zarządzanie w Kulturze 23 (Numer 1), 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20