Joanna Bednarz
Title
Cited by
Cited by
Year
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż
J Bednarz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
372013
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
29*2009
Finansowanie działalności gospodarczej
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
28*2008
Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
J Bednarz
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego …, 2011
222011
Sources of the competitive advantage of family enterprises: an international approach focusing on China, Nigeria and Poland
J Bednarz, T Bieliński, A Nikodemska-Wołowik, A Otukoya
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (2), 123, 2017
122017
Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
122008
Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego
J Bednarz
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (1), 7-24, 2017
82017
From confrontation to cooperation–institutional support in building cooperation of Polish enterprises
J Bednarz, M Markiewicz
Oeconomia Copernicana 6 (3), 89-115, 2015
62015
Podmioty gospodarki światowej
J Bednarz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
52012
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5) Synteza
Ł Ambroziak, J Bednarz, M Juchniewicz, G Morkis, I Szczepaniak, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
42014
The determinants and development of crowdfunding in the Central and Eastern Europe countries
J Bednarz, M Markiewicz, A Płoska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 275-285, 2017
32017
Family enterprises in Polish consumers’ mindset in the light of international tendencies
J Bednarz, AM Nikodemska-Wołowik
Journal of Economics & Management 29, 5-22, 2017
32017
Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej-wyniki badania empirycznego
J Rutecka, J Bednarz
Współczesna Gospodarka 8 (2), 1-16, 2017
32017
TRENDS IN YOUNG CONSUMERS'BEHAVIOUR–IMPLICATIONS FOR FAMILY ENTERPRISES
AM Nikodemska-Wołowik, J Bednarz, JR Foreman
Economics & Sociology 12 (3), 11-24, 2019
22019
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych (na podstawie badania ankietowego)
J Bednarz
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
22014
Building close relationships with customers: polish enterprises´ practice
J Bednarz
Západočeská univerzita v Plzni, 2013
22013
Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych
M Markiewicz, J Bednarz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
22013
Wpływ ratingu zewnętrznego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
J Bednarz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 149-156, 2009
22009
THE ROLE OF NATIONAL BRANDING: IMPLICATIONS FOR POLAND.
J Bednarz
Public Administration (16484541), 2006
22006
Challenges and opportunities of the Maritime Silk Road initiative for EU countries
E Oziewicz, J Bednarz
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20