Obserwuj
Katarzyna Pawlewicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sustainable Development in Polish Regions: a Shift-Share Analysis.
I Cieślak, K Pawlewicz, A Pawlewicz
Polish Journal of Environmental Studies 28 (2), 2019
192019
Land Use Changes Monitoring with CORINE Land Cover Data
I Cieślak, K Szuniewicz, K Pawlewicz, S Czyża
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (5), 052049, 2017
172017
Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
K Pawlewicz, A Pawlewicz
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 71, 2010
152010
Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development
K Pawlewicz
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 93-102, 2015
122015
Differences in the environmental, social and economic development of Polish–Lithuanian trans-border regions
K Pawlewicz, A Senetra, M Gwiaździńska-Goraj, D Krupickaitė
Social Indicators Research 147 (3), 1015-1038, 2020
112020
Impact of the Natura 2000 network on social-economic development of rural communes in Poland
I Cieślak, K Pawlewicz, A Pawlewicz, K Szuniewicz
Res. Rural Dev.-Int. Sci. Conf 2, 169-175, 2015
112015
Natura 2000 sites and socio-economic development of rural communes in Eastern Poland.
A Pawlewicz, I Cieslak, K Pawlewicz, K Szuniewicz
Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 2015
102015
Differences in the Quantitative Demographic Potential—A Comparative Study of Polish–German and Polish–Lithuanian Transborder Regions
M Gwiaździńska-Goraj, K Pawlewicz, A Jezierska-Thöle
Sustainability 12 (22), 9414, 2020
82020
Regional differences in agricultural production potential in the European Union Member States
A Pawlewicz, K Pawlewicz
19th International Scientific Conference “Economic Science for Rural …, 2018
82018
Analysis and evaluation of the spatial structure of Cittaslow towns on the example of selected regions in Central Italy and North-Eastern Poland
M Zagroba, K Pawlewicz, A Senetra
Land 10 (8), 780, 2021
72021
Evaluation of the implementation of sustainable development in rural communes in Eastern Poland
K Pawlewicz, A Pawlewicz, I Cieslak
Economic Science for Rural Development: Rural Development and …, 2016
72016
Determinants of multifunctional development of rural areas–the example of the region of warmia and mazury
K Pawlewicz
Multifunctional Development of Rural Areas: International Experience, 23-32, 2012
72012
Interregional Diversity of Social Capital in the Context of Sustainable Development—A Case Study of Polish Voivodeships
K Pawlewicz, A Pawlewicz
Sustainability 12 (14), 5583, 2020
52020
The influence of natura 2000 sites on the investment attractiveness of polish regions
K Pawlewicz, A Pawlewicz, I Cieślak
International scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2017, 721-726, 2017
42017
Relationships between social capital and socio-economic development based on rural communes in the warmińsko-mazurskie voivodeship
K Pawlewicz
Journal of Agribusiness and Rural Development 2016 (1644-2016-135547), 2016
42016
Partycypacja społeczna w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
K Pawlewicz, J Alsztyniuk
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 9-19, 2014
42014
Funkcjonowanie Gospodarstw Rolnych Na Obszarach Natura 2000 w Opinii Rolników z Terenu Powiatu Olsztyńskiego
A Pawlewicz, K Pawlewicz, J Kościńska
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. We Wrocławiu 231, 113-124, 2011
42011
Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce
A Pawlewicz, K Pawlewicz
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2008
42008
Economic sustainability of dairy farms in the EU
P Bórawski, A Pawlewicz, B Mickiewicz, K Pawlewicz, ...
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
32020
Environmental and Natural Heritages Investments in Fisheries Local Action Groups (FLAGs) Functioning in the Warmia and Masuria Region
P Szamrowski, A Pawlewicz, K Pawlewicz
The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 22–23 May 2014 …, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20