Obserwuj
Wanda Krystyna Roman
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy zarządzania informacją
WK Roman
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
292012
Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998. Tradycje, historia, współczesność służby Archiwalnej Wojska Polskiego, 244 s.
WK Roman
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
232009
Konspiracja polska na Litwie i Wileńszczyźnie: wrzesień 1939-czerwiec 1941: lista aresztowanych
WK Roman
Wydaw. Adam Marszałek, 2002
142002
Współczesna kultura dokumentacyjna
WK Roman
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
92013
Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich
K Banaszek, WK Roman, Z Sawicki
Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari, 2000
82000
Polityka Związku Radzieckiego wobec państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) we wrześniu i październiku 1939 roku
WK Roman
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich …, 2010
72010
W obozach iw konspiracji: działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wilénszczyżnie, wrzesień 1939-czerwiec 1941 r
WK Roman
Wydawn. Adam Marszałek, 2004
72004
W obozach iw konspiracji
WK Roman
Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie …, 1939
71939
Kultura dokumentacyjna–geneza, definicja, charakterystyka
WK Roman
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 11, 212-228, 2013
62013
Archiwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
WK Roman
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 49-75, 2016
52016
System informacji archiwalnej wobec współczesnego użytkownika
WK Roman
Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo–różne doświadczenia, 227-243, 2017
42017
Za Polskę do celi śmierci: śledztwo i proces Nikodema Sulika
WK Roman
Wydawn. Adam Marszałek, 2002
42002
Polacy internowani na Litwie 1939-1940
J Pięta, M Szczurowski, WK Roman
Color CB, 1997
41997
Aby pamięć nie zginęła? Polskie Archiwum Wojenne (1915–1921) i jego zbiory
WK Roman
Archeion 2019 (120), 185-202, 2019
32019
Polskie akta wojskowe w czasie wojny
WK Roman
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, 223-253, 2001
32001
Wkład powszechnych zjazdów historyków i archiwistów polskich do dorobku archiwistyki
WK Roman
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
12021
Towards the information society: The birth and development of the new records culture
WK Roman
generations 15, 78, 2012
12012
O naturze i definicji informacji archiwalnej
WK Roman
Archeion, 34-45, 2010
12010
Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie: wrzesień 1939 r.-czerwiec 1941 r
WK Roman
Naukowe Wydawn. Piotrkowskie, 2003
12003
Omówienie monografii pt. Archiwalia nieoczywiste pod redakcją Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego, Siedlce 2023
WK Roman
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 66 (2), 193-198, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20