Obserwuj
Joanna Furman
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie produkcją i usługami
D Burchart-Korol, J Furman
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007
442007
The risk management methodology in the metallurgical enterprises
T Małysa, K Nowacki, J Furman
METAL 2016, 25th, 2016
112016
Change management in lean enterprise
J Furman, M Kuczyńska-Chałada
Economics and Management 8 (2), 23-30, 2016
102016
Wdrażanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
J Furman
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 1, 247-256, 2014
102014
The use of lean manufacturing (LM) tools in the field of production organization in the metallurgical industry
J Furman, T Małysa
Metalurgija 60 (3-4), 431-433, 2021
82021
The influence of Lean Manufacturing tools on the product quality in the casting process - case study.
J Furman, M Kuczyńska-Chałada, S Pawlak, S Grabowska
Conference Proceedings. [Dokument elektroniczny], dysk optyczny (CD-ROM) s …, 2018
82018
The business model of steel company–focus on the innovation
S Grabowska, J Furman
METAL 2015, 24th, 2015
72015
The Challenges for Logistics in the Aspect of Industry 4.0
M Kuczyńska-Chałada, J Furman, R Poloczek
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 1, 2018
62018
Management of the machinery in steel companies
J Furman, M Kuczynska-Chalada
METAL 2016, 25th, 2016
62016
Impact of selected lean management tools on work safety
J Furman
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 2, 2019
52019
The process of improvement with the application of lean manufacturing in a steel company
M Kuczyńska-Chałada, J Furman
METAL 2016, 25th, 2016
52016
Wprowadzenie do problematyki wdrażania Lean Manufacturing w odniesieniu do przedsiębiorstw hutniczych
J Furman, D Burchart-Korol
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 75 (3), 120-125, 2008
52008
Improvement of production processes with the use of lean manufacturing tools
J Furman, M Kuczyńska-Chałada, R Poloczek
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 1, 2018
42018
The safe usage of the machinery in the aspect of Autonomous Maintenance in the steel company
J Furman, T Małysa
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 82 (7), 2015
42015
Application of selected Lean Manufacturing (LM) tools for the improvement of work safety in the steel industry
T Małysa, J Furman
Metalurgija 60 (3-4), 434-436, 2021
32021
Poprawa skuteczności utrzymania maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym–studium przypadku
J Furman
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 2016
32016
Analiza możliwości wykorzystania systemu RFID (Radio Frequency Identification) w usprawnieniu zarządzania wybranym magazynem przemysłowym,[w:] Innowacje w Zarządzaniu i …
J Szymszal, J Furman, G Kaczmarczyk
Konferencja nt. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2014
32014
Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych
D Burchart-Korol, J Furman
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 76 (2), 158-162, 2009
32009
KONCEPCJA USER–DRIVEN INNOVATION JAKO ELEMENT STRATEGII OTWARTYCH INNOWACJI
M ŻELICHOWSKA, J FURMAN
Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 137, 2013
22013
Czynnik postępu technicznego jako determinanta konkurencyjności polskiego hutnictwa żelaza i stali
J Furman, M Żelichowska, R Sosnowski
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 72 (6), 332-337, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20