Aleksandra Wójcicka
Aleksandra Wójcicka
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Capacity of neural networks and discriminant analysis in classifying potential debtors
K Piasecki, A Wójcicka-Wójtowicz
Folia Oeconomica Stetinensia 17 (2), 129-143, 2017
42017
Neural networks vs discriminant analysis in the assessment of default
A Wójcicka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51 (5 …, 2017
42017
Calibration of a credit rating scale for Polish companies
A Wojcicka
Operations research and decisions 22, 2012
42012
The discriminative ability of financial ratios to evaluate the credit risk level
M Wójciak, A Wójcicka
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 71-81, 2009
42009
The relation “greater than or equal to” for trapezoidal ordered fuzzy numbers
K Piasecki, A Łyczkowska-Hanćkowiak, A Wójcicka-Wójtowicz
37th international conference on mathematical methods in economics 2019 …, 2019
22019
Credit risk mangement in finance-a review of various approaches
A Wojcicka-Wojtowicz
Operations Research and Decisions 28 (4), 99-106, 2018
22018
Classification of trade sector entities in credibility assessment using neural networks
A Wójcicka-Wójtowicz
Optimum. Economic Studies 87 (3), 153-161, 2017
22017
Szacowanie premii za ryzyko rynkowe za pomocą modeli oceny ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki
A Wójcicka
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet …, 2008
22008
Zdolności dyskryminacyjne wskaźników finansowych w ocenie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych
M Wójciak, A Wójcicka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 15 (7 …, 2008
22008
Zaawansowane metody oceny ryzyka kredytowego
A Wójcicka
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 41-51, 2007
22007
Zdolność wskaźników finansowych do oceny poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności
M Wójciak, A Wójcicka
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 228-239, 2007
22007
Wybrane nowoczesne metody oceny ryzyka kredytowego
A Wójcicka, KB Operacyjnych
Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, Wydawnictwo …, 2007
22007
Analiza porównawcza metod oceny ryzyka kredytowego
M Wójciak, A Wójcicka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia 13 (1126 …, 2006
22006
A scale of credit risk evaluations assessed by ordered fuzzy numbers
A Wójcicka-Wójtowicz, KM Piasecki
Available at SSRN 3459822, 2019
12019
Credit-risk decision process using neural networks in industrial sectors
A Wójcicka
Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions, 71-81, 2018
12018
Neural Networks in Credit Risk Classification of Companies in the Construction Sector
A Wójcicka
Econometric Research in Finance 2 (2), 63-77, 2017
12017
Syntezy pochodnych układu pirazolo [4, 3-c] heterocyklicznego
A Wójcicka
Wiadomości Chemiczne, 2013
12013
Wrażliwość modelu MKMV ze względu na metodę estymacji wzrostu wartości aktywów
A Wójcicka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 15 (7 …, 2008
12008
Application of the SAW Method in Credit Risk Assessment
A Wójcicka-Wójtowicz, A Łyczkowska-Hanćkowiak, K Piasecki
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 189-205, 2020
2020
Influence of Imprecision on Credit Risk Assessment-Case Study
A Wójcicka-Wójtowicz
University of Hradec Kralove, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20