Obserwuj
Bernard Ziębicki
Bernard Ziębicki
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego
B Ziębicki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2014
862014
Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej
B Ziębicki
Monografie: prace doktorskie/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007
542007
Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się
B Mikuła, B Ziębicki
Przegląd Organizacji, 11-14, 2000
442000
Metodyka oceny efektywności organizacyjnej,[w:] Mikuła B.(red.)
B Ziębicki
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, 381-391, 2012
282012
Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych
T Kafel, B Ziębicki
Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu, 2009
272009
Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej
B Ziębicki
Folia Oeconomica Bochniensia, 149-166, 2007
232007
Efektywność a jakość w sektorze publicznym
B Ziębicki
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa: Difin, 2007
212007
Efektywność w naukach ekonomicznych
B Ziębicki
Biuletyn Ekonomii Społecznej 2, 20-24, 2013
202013
Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej
B Ziębicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
202010
Barriers and drivers for changes in circular business models in a textile recycling sector: results of qualitative empirical research
A Wójcik-Karpacz, J Karpacz, P Brzeziński, A Pietruszka-Ortyl, B Ziębicki
Energies 16 (1), 490, 2023
172023
The enhancement of the employer branding strategies of Polish hospitals through the detection of features which determine employer attractiveness: a multidimensional perspective
B Buchelt, B Ziębicki, J Jończyk, J Dzieńdziora
Human resources for health 19, 1-14, 2021
152021
Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej–Próba Porównania
B Ziębicki
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 144, 632-642, 2010
142010
Organizational culture as a prerequisite for knowledge transfer among IT professionals: The case of energy companies
A Pietruszka-Ortyl, M Ćwiek, B Ziębicki, A Wójcik-Karpacz
Energies 14 (23), 8139, 2021
132021
Organizacje bez „szefów”–współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania
B Ziębicki
Humanizacja pracy 4, 80-90, 2017
132017
Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej
B Ziębicki
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 87-107, 2006
132006
Dynamics of the evolution of the strategic management concept: From the planning school to the neostrategic approach
T Kafel, B Ziębicki
Cognitione Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science, 2021
122021
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. IV
B Mikuła, B Ziębicki
Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ Kraków, 2001
122001
Pozytywna nauka o organizacji na tle ewolucji teorii i koncepcji zarządzania
J Czekaj, B Ziębicki
Organization and Management, 2013
112013
Relations between organizational effectiveness and efficiency in public sector units
B Ziębicki
Problems of Management in the 21st Century 8 (1), 102-110, 2013
112013
Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się
B Mikuła, B Ziębicki
Problemy jakości, 30-34, 2001
112001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20