Paweł Kaczmarczyk
Paweł Kaczmarczyk
Centre of Migration Research, University of Warsaw; Faculty of Economics, University of Warsaw; IZA
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Demographic and labour-market impacts of migration on Poland
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oxford Review of Economic Policy 24 (3), 599-624, 2008
2332008
Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian
P Kaczmarczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
2122005
Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
A Górny, P Kaczmarczyk
ISS UW, 2003
1832003
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1792009
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1792009
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1792009
Labour Mobility within the EU in the Context of Enlargement and the Functioning of the Transitional Arrangements
H Brücker, T Baas
IAB, 2009
1262009
International migration in Central and Eastern Europe–current and future trends
P Kaczmarczyk, M Okólski
United Nationals expert group meeting on international migration and …, 2005
1132005
Labour Mobility in the Enlarged European Union. International Migration from the EU8 countries
A Fihel, P Kaczmarczyk, M Okólski
CMR Working Papers 14, 2006
992006
Labour mobility in the enlarged European Union: international migration from the EU8 countries
A Fihel, P Kaczmarczyk, M Okólski
CMR working papers, 2006
992006
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
962005
Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne
P Kaczmarczyk
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
922008
Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne
P Kaczmarczyk
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
922008
Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states
P Kaczmarczyk, M Okólski
Fafo-paper. Oslo, 2008
902008
Migration: a threat or a chance? Recent migration of Poles and its impact on the Polish labour market
A Fihel, P Kaczmarczyk
Polish migration to the UK in the ‘new’european union, 23-48, 2016
852016
Recent trends in international migration in Poland
A Fihel, P Kaczmarczyk, R Stefańska
Central and Eastern European Migration Review 1 (1), 69-90, 2012
67*2012
Współczesne migracje zagraniczne Polaków–skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy
P Kaczmarczyk
Bezrobocie work. pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE, Warszawa, 2006
672006
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia
P Kaczmarczyk, M Okólski
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
572008
Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk, W Łukowski
Scholar, 2004
562004
A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture
A Górny, P Kaczmarczyk
Journal of Rural Studies 64, 177-188, 2018
472018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20