Paweł Kaczmarczyk
Paweł Kaczmarczyk
Centre of Migration Research, University of Warsaw; Faculty of Economics, University of Warsaw; IZA
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian
P Kaczmarczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
1902005
Demographic and labour-market impacts of migration on Poland
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oxford Review of Economic Policy 24 (3), 599-624, 2008
1762008
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1632009
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1632009
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1632009
Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
A Górny, P Kaczmarczyk
ISS UW, 2003
1622003
Labour Mobility within the EU in the Context of Enlargement and the Functioning of the Transitional Arrangements
H Brücker, T Baas
1092009
International migration in Central and Eastern Europe–current and future trends
P Kaczmarczyk, M Okólski
United Nationals expert group meeting on international migration and …, 2005
1062005
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk, M Okólski
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
912005
Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oslo: FAFO. BRAINS ON THE MOVE 185, 2008
812008
Migration: a threat or a chance? Recent migration of Poles and its impact on the Polish labour market
A Fihel, P Kaczmarczyk
Polish migration to the UK in the'new'European Union, 23-48, 2016
772016
Labour Mobility in the Enlarged European Union. International Migration from the EU8 countries
A Fihel, P Kaczmarczyk, M Okólski
CMR Working Papers 14, 2006
762006
Labour mobility in the enlarged European Union: international migration from the EU8 countries
A Fihel, P Kaczmarczyk, M Okólski
CMR working papers, 2006
762006
Współczesne migracje zagraniczne Polaków–skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy
P Kaczmarczyk
Bezrobocie work. pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE, Warszawa, 2006
602006
Recent trends in international migration in Poland
A Fihel, P Kaczmarczyk, R Stefańska
Central and Eastern European Migration Review 1 (1), 69-90, 2012
58*2012
Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk
Scholar Books, 2004
522004
Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne
P Kaczmarczyk
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
512008
Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne
P Kaczmarczyk
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
512008
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia
P Kaczmarczyk, M Okólski
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
462008
Impact of the post-accession migration on the polish labor market
P Kaczmarczyk, M Mioduszewska, A Żylicz
EU labor markets after post-enlargement migration, 219-253, 2009
392009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20