Follow
Paweł Kaczmarczyk
Paweł Kaczmarczyk
Centre of Migration Research, University of Warsaw; Faculty of Economics, University of Warsaw; IZA
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Demographic and labour-market impacts of migration on Poland
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oxford Review of Economic Policy 24 (3), 599-624, 2008
2652008
Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian
P Kaczmarczyk
(No Title), 2005
2452005
Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
A Górny, P Kaczmarczyk
ISS UW, 2003
2262003
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
M Boni
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
1952009
The war in Ukraine and migration to Poland: Outlook and challenges
M Duszczyk, P Kaczmarczyk
Intereconomics 57 (3), 164-170, 2022
1372022
International migration in Central and Eastern Europe–current and future trends
P Kaczmarczyk, M Okólski
United Nationals expert group meeting on international migration and …, 2005
1352005
Labour Mobility in the Enlarged European Union. International Migration from the EU8 countries
A Fihel, P Kaczmarczyk, M Okólski
CMR Working Papers 14, 2006
1072006
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk, M Okólski
(No Title), 2005
1062005
Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne
P Kaczmarczyk
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
962008
Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states
P Kaczmarczyk, M Okólski
Fafo-paper. Oslo, 2008
942008
Recent trends in international migration in Poland
A Fihel, P Kaczmarczyk, R Stefańska
Central and Eastern European Migration Review 1 (1), 69-90, 2012
93*2012
Migration: a threat or a chance? Recent migration of Poles and its impact on the Polish labour market
A Fihel, P Kaczmarczyk
Polish migration to the UK in the'new'European Union, 23-48, 2016
902016
A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture
A Górny, P Kaczmarczyk
Journal of Rural Studies 64, 177-188, 2018
852018
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia
P Kaczmarczyk, M Okólski
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
722008
Współczesne migracje zagraniczne Polaków–skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy
P Kaczmarczyk
Bezrobocie work. pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE, Warszawa, 2006
722006
The impact of migration on Poland: EU mobility and social change
A White, I Grabowska, P Kaczmarczyk, K Slany
UCL Press, 2018
692018
Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców
A Górny, P Kaczmarczyk, M Szulecka, M Bitner, U Siedlecka, ...
WiseEuropa, 2018
672018
Labour mobility in the EU: Dynamics, patterns and policies
M Barslund, M Busse, C Vargas-Silva, P Kaczmarczyk, T Baas, ...
Intereconomics 49, 116-158, 2014
622014
Winners and losers among skilled migrants: The case of post-accession Polish migrants to the UK
P Kaczmarczyk, J Tyrowicz
IZA discussion paper, 2015
572015
Free movement of workers and transitional arrangements: Lessons from the 2004 and 2007 enlargements
A Fihel, A Janicka, P Kaczmarczyk, J Nestorowicz
Unpublished report to the European Commission. Warsaw: Centre for Migration …, 2015
572015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20