Obserwuj
Dariusz Szulc
Dariusz Szulc
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z amw.gdynia.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Concrete slab fragmentation after bullet impact: An experimental study
PW Sielicki, A Ślosarczyk, D Szulc
International journal of protective structures 10 (3), 380-389, 2019
122019
Inwestycje miejskie i inne problemy oraz ich wpływ na sytuację bieżącą przedsiębiorstwa-studium przypadku
A Nowak, K Grzybowska
Logistyka, CD-CD, 2009
42009
Dynamic ship positioning based on hydroacoustic systems
A Stateczny, D Szulc
Hydroacoustics 6, 199-204, 2003
42003
The growing demand for more accurate information on sea bottom for Navy ships
D Szulc, J Urbański
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 39 (1 (136)), 19-30, 1998
41998
Poziom ochrony metod raim typu" Snapshot" w warunkach niekorzystnej geometrii segmentu kosmicznego
A Nowak, D Szulc
Logistyka, CD-CD, 2009
32009
Reakcje fizjologiczne w warunkach pogorszonej jakości powietrza
D Szulc, P Wargocki, L Fang, XJ Zhang
Instal, 26--32, 2013
22013
Effect of streamer plasma air purifier on SBS symptoms and performance of office work
XJ Zhang, L Fang, P Wargocki, D Szulc, T Tanaka, K Kagawa
7th International Symposium on Heating, Ventilating and Air Conditioning …, 2011
22011
Wpływ wariogramu na wiarygodność modelu 3D terenu w metodzie kriging
D Szulc, A Narloch
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 52, 113-123, 2011
22011
Monitoring podwodny na potrzeby bezpiecznego postoju statku w porcie-aplikacja, wyniki badań
A Cywiński, D Szulc
Logistyka, 2010
22010
Koncepcja centrum ochrony i monitoringu podwodnego portu morskiego
A Cywiński, D Szulc
Logistyka, 2010
22010
Prowizoryczne ładunki wybuchowe jako zagrożenie dla jednostek w portach morskich
K Chorzewska, D Szulc, A Cichocki
Logistyka, CD-CD, 2009
22009
The hydrografic methods and system of sea bed classification with specjal emphasis of navies needs
D Szulc, J Urbański
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 39 (2 (137)), 15--30, 1998
21998
Bezpieczeństwo postoju statków w porcie w aspekcie detekcji obiektów niebezpiecznych
D Szulc
Logistyka, CD-CD, 2009
12009
Ochrona portu morskiego. Struktura i zadania centrum monitoringu
A Cywiński, D Szulc
Logistyka, CD-CD, 2009
12009
Podwodny system monitoringu i ochrony portów morskich
A Cichocki, D Szulc
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 47 (166K/1), 27-40, 2006
12006
Detekcja min morskich w okrętowym systemie obrony przeciwminowej
D Szulc
Problemy Techniki Uzbrojenia 34, 77-88, 2005
12005
Autonomiczny pojazd podwodny do poszukiwania i niszczenia min
D Szulc
Problemy Techniki Uzbrojenia 32 (86), 107--115, 2003
12003
Krótkie włókna polimerowe jako mikrozbrojenie kompozytów cementowych
A Ślosarczyk, D Szulc
Materiały Budowlane, 18--20, 2017
2017
Weryfikacja założeń do badań sonarowych oraz pomiary testowe w basenie portowym
D Szulc, M Banaszak, A Grządziel, M Wąż, A Nowak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2017
2017
Optical fixing the positions of the off-shore objects applying the method of two reference points
K Naus, D Szulc
Geodesy and Cartography 63 (1), 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20