Jacek Śliwiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji
Z Giergiczny, J Małolepszy, J Szwabowski, J Śliwiński
Górażdże Cement, Opole, 2002
1262002
Beton zwykły: projektowanie i podstawowe właściwości
J Śliwiński
Polski Cement, 1999
471999
The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high‐performance concrete subjected to high temperature
I Hager, T Tracz, J Śliwiński, K Krzemień
Fire and materials 40 (5), 668-682, 2016
332016
The influence of steel fibre content and curing conditions on mechanical properties and deformability of reactive powder concrete at bending
T Zdeb, J Śliwiński
Proc. 9th Int. Symp. Brittle Matrix Composites 9, 33-42, 2009
172009
Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych
AM Brandt, D Jóźwiak-Niedźwiedzka, J Małolepszy, M Marks, J Śliwiński, ...
Studia z Zakresu Inżynierii 72, 339-351, 2010
152010
Effect of cement paste content and w/c ratio on concrete water absorption
T Tracz, J Śliwiński
Cement Wapno Beton 17 (2), 2012
112012
Effect of some concrete admixtures on the Portland cement hydration
W Nocuń-Wczelik, T Wasąg, M Styczyńska, G MIKŁASZEWSKI, ...
Cement Wapno Beton, 2004
102004
Mrozoodporność betonu w konstrukcjach mostowych
L Czarnecki, J Deja, K Flaga, J Jasiczak, W Kurdowski, J Małolepszy, ...
Budownictwo, Technologie, Architektura, 2015
92015
The Influence of Selected Material and Technological Factors on Mechanical Properties and Microstructure of Reactive Powder Concrete (RPC)/Wpływ Wybranych Czynników …
T Zdeb, J Sliwinski
Archives of Civil Engineering 57 (2), 227-246, 2011
92011
Oddziaływania wybranych domieszek do betonu na hydratację cementu portlandzkiego
W Nocuń-Wczelik, T Wasąg, M Styczyńska, G Mikłaszewski
Cement Wapno Beton 14 (76, nr 5), 223-231, 2009
92009
Betony samozagęszczalne
J Szwabowski, J Śliwiński
Budownictwo, Technologie, Architektura, 42-45, 2003
92003
Wykorzystanie popiołów fluidalnych jako dodatku mineralnego do betonów
A Łagosz, J Małolepszy, J Śliwiński, T Tracz
V Konferencja „Dni Betonu–Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 719-72, 2008
82008
Spostrzeżenia z praktycznego projektowania składu betonów samozagęszczalnych
J Śliwiński, R Czołgosz
Sympozjum Naukowo-Techniczne Reologia w technologii betonu, Gliwice, czerwiec, 2002
82002
Beton zwykły
J Śliwiński
Projektowanie i podstawowe właściwości, Polski Cement, Kraków, 1999
81999
Application de la méthode d'emission acoustique aux essais du comportement du béton imprégné de polymére soumis á la compression
T Broniewski, J Hoŀa, J Śliwiński
Materials and Structures 27 (6), 331-337, 1994
81994
Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa
L Czarnecki, J Deja, K Furtak, A Halicka, O Kapliński, M Kaszyńska, ...
Materiały Budowlane, 2017
72017
Zasady projektowania składu betonów wysokowartościowych
J Śliwiński
Cement wapno beton 8 (70, nr 6), 317-325, 2003
72003
Metody oceny parametrów charakteryzujących wodoszczelność betonu
J Śliwiński, K Witek
71994
Influence of cement type and water-cement ratio on open porosity and gas permeability of cement pastes
T Tracz, J Śliwiński
52013
Cement paste content as the factor influencing compressive and splitting tensile strength of concrete,„
J Śliwiński, T Tracz
Cement Wapno Beton 6, 353-361, 2013
52013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20