Obserwuj
Jacek Śliwiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji
Z Giergiczny, J Małolepszy, J Szwabowski, J Śliwiński
Górażdże Cement, Opole, 2002
1382002
Beton zwykły: projektowanie i podstawowe właściwości
J Śliwiński
Polski Cement, 1999
551999
The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high‐performance concrete subjected to high temperature
I Hager, T Tracz, J Śliwiński, K Krzemień
Fire and materials 40 (5), 668-682, 2016
542016
Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych
AM Brandt, D Jóźwiak-Niedźwiedzka, J Małolepszy, M Marks, J Śliwiński, ...
Studia z zakresu inżynierii 72, 339-351, 2010
192010
The influence of selected material and technological factors on mechanical properties and microstructure of reactive powder concrete (RPC)
T Zdeb, J Śliwiński
Archives of Civil Engineering 57 (2), 227-246, 2011
182011
The influence of steel fibres content and curing conditions on mechanical properties and deformability of reactive powder concrete at bending
T Zdeb, J Śliwiński
162009
Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa
L Czarnecki, J Deja, K Furtak, A Halicka, O Kapliński, M Kaszyńska, ...
Materiały Budowlane, 2017
122017
Effect of cement paste content and w/c ratio on concrete water absorption
T Tracz, J Śliwiński
Cement Wapno Beton 17 (2), 2012
122012
Effect of some concrete admixtures on the Portland cement hydration
W Nocuń-Wczelik, T Wasąg, M Styczyńska, G Mikłaszewski, ...
Cement Wapno Beton, 2004
122004
Reactive powder concrete–change in compressive strength and modulus of elasticity at high temperature
T Zdeb, I Hager, J Śliwiński
Brittle Matrix Composites 10, 135-143, 2012
102012
Betony samozagęszczalne
J Szwabowski, J Śliwiński
Budownictwo, Technologie, Architektura, 42-45, 2003
102003
Spostrzeżenia z praktycznego projektowania składu betonów samozagęszczalnych
J Śliwiński, R Czołgosz
Sympozjum naukowo-techniczne „Reologia w technologii betonu” Gliwice, czerwiec, 2002
92002
Application de la méthode d'emission acoustique aux essais du comportement du béton imprégné de polymére soumis á la compression
T Broniewski, J Hoŀa, J Śliwiński
Materials and Structures 27 (6), 331-337, 1994
91994
Mrozoodporność betonu w konstrukcjach mostowych
L Czarnecki, J Deja, K Flaga, J Jasiczak, W Kurdowski, J Małolepszy, ...
Budownictwo, Technologie, Architektura, 66--69, 2015
82015
Wykorzystanie popiołów fluidalnych jako dodatku mineralnego do betonów
A Łagosz, J Małolepszy, J Śliwiński, T Tracz
V Konferencja „Dni Betonu–Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 719-72, 2008
82008
Zasady projektowania składu betonów wysokowartościowych
J Śliwiński
Cement wapno beton 8 (70, nr 6), 317-325, 2003
82003
Metody oceny parametrów charakteryzujących wodoszczelność betonu
J Śliwiński, K Witek
71994
Causes and mechanism of concrete spalling under high temperature caused by fire
K Mroz, I Hager
Cem. Wap. Bet 6, 445-456, 2017
62017
Reactive powder concrete—Mechanical properties and microstructure
T Zdeb, J Śliwiński
Budownictwo Technologie Architektura 51, 51-55, 2010
62010
Wpływ warunków dojrzewania i dodatku włókien stalowych na wytrzymałość betonu z proszków reaktywnych
T Zdeb, J Śliwiński
Inżynieria i Budownictwo 64 (12), 693-695, 2008
62008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20