Tomasz Rydzkowski
Tomasz Rydzkowski
Politechnika Koszalińska / Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Verified email at tu.koszalin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment
J Wróblewska-Krepsztul, T Rydzkowski, G Borowski, M Szczypiński, ...
International Journal of Polymer Analysis and Characterization 23 (4), 383-395, 2018
1222018
Biopolymers for biomedical and pharmaceutical applications: recent advances and overview of alginate electrospinning
J Wróblewska-Krepsztul, T Rydzkowski, I Michalska-Pożoga, VK Thakur
Nanomaterials 9 (3), 404, 2019
612019
Towards the usage of image analysis technique to measure particles size and composition in wood-polymer composites
I Michalska-Pożoga, R Tomkowski, T Rydzkowski, VK Thakur
Industrial Crops and Products 92, 149-156, 2016
162016
Mixing ratios obtained using screw disc and screw extruders, and selected properties of mixture of reglanulate and original material
T Rydzkowski, G Radomski
Plastics, rubber and composites 37 (8), 376-380, 2008
142008
Properties of recycled polymer mixtures obtained in the screw-disc extrusion process
T Rydzkowski
Polimery 56 (2), 135-139, 2011
112011
A study on the thermodynamic changes in the mixture of polypropylene (PP) with varying contents of technological and post-user recyclates for sustainable nanocomposites
I Michalska-Pożoga, T Rydzkowski, P Mazur, O Sadowska, VK Thakur
Vacuum 146, 641-648, 2017
102017
The effect of extrusion conditions for a screw-disk plasticizing system on the mechanical properties of wood-polymer composites (WPC)
I Michalska-Pożoga, T Rydzkowski
Polimery 61 (3), 202--210, 2016
102016
Michalska-Pożoga I
T Rydzkowski
Zmiana właœciwoœci LDPE w wyniku wielokrotnego wytłaczania na podstawie …, 2004
82004
Selected rheological and mechanical properties of PE recyclate mixture with different concentration of original LD–PE obtained by screw-disk extrusion
I Michalska-Pożoga, T Rydzkowski
7th International conference Advances in Plastics Technology, 2007
62007
Stopień uplastycznienia wytłoczyny uzyskiwanej w warunkach autotermicznej pracy wytłaczarki ślimakowo-tarczowej.
T RYDZKOWSKI
Polimery 54 (5), 2009
52009
Autothermal screw–disc extruder for virgin and recycled polymers
T Rydzkowski, J Diakun
Global Sympozium on Recykling Waste Treatment and Clean Technology REWAS, 2004
52004
A study on polymer particle flow in a disk zone of a screw-disk extruder
T Rydzkowski, I Michalska-Pożoga
Chemical and Process Engineering 35 (1), 2014
42014
Teoretyczne i doświadczalne podstawy efektywnego wytłaczania ślimakowo-tarczowego w recyklingu materiałów i kompozytów polimerowych
T Rydzkowski
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012
42012
The Impact of Filler Geometry on Polylactic Acid-Based Sustainable Polymer Composites
K Leluk, S Frąckowiak, J Ludwiczak, T Rydzkowski, VK Thakur
Molecules 26 (1), 149, 2021
32021
Manufacturing and evaluation of mechanical, morphological, and thermal properties of reduced graphene oxide-reinforced expanded polystyrene (eps) nanocomposites
T Rydzkowski, K Reszka, M Szczypiński, MM Szczypiński, E Kopczyńska, ...
Advances in Polymer Technology 2020, 2020
32020
On the morphological investigation of Pt dispersion and structure of alumina-platinum composites obtained by thermal oxidation of Al-Pt nano thin layers
K Reszka, J Morgiel, T Rydzkowski, VK Thakur
Nano-Structures & Nano-Objects 17, 229-238, 2019
32019
Wpływ krotności przetwarzania na pękanie i strukturę ABS i mieszaniny PC/ABS
D Czarnecka-Komorowska, T Rydzkowski
Czasopismo Techniczne. Mechanika 106 (1-M), 67-71, 2009
32009
Wytłaczarka ślimakowo-tarczowa; Wpływ szczeliny tarczowej na stopień ujednorodnienia i wybrane właściwości mechaniczne mieszanin LDPE
T Rydzkowski, I Michalska-Pożoga
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 99-100, 2010
22010
Plasticization degree of extrudate obtained during autothermal work of screw-disc extruder
T Rydzkowski
POLIMERY 54 (5), 377-381, 2009
22009
Recykling odpadowych tworzyw polimerowych
T Rydzkowski
Recykling, 25-25, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20