Dorota Sylwestrzak
Dorota Sylwestrzak
Zweryfikowany adres z law.uni.torun.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
B Dolnicki
Wolters Kluwer, 2012
252012
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
D Sylwestrzak
122012
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej – uwagi de lege lata i de lege ferenda
D Sylwestrzak
Sposoby realizacji zadań publicznych, 2017
32017
Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe
D Sylwestrzak
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2018
12018
Charakter prawny zadań z zakresu uruchomienia i prowadzenia miejskiego systemu wypożyczalni rowerów oraz hulajnóg elektrycznych
D Sylwestrzak
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 18 (1), 131-144, 2020
2020
Aktywizacja osób starszych na poziomie gminy
D Sylwestrzak
ekonomia społeczna, 58-67, 2020
2020
The Role of the Marshal of the Voivodship in the Protection of Travellers in the Event of the Insolvency of Tour Operators and Related Tourist Services
T Brzezicki, D Sylwestrzak
Review of European and Comparative Law 40 (1), 109-130, 2020
2020
Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym
D Sylwestrzak
Prawo 329, 119-130, 2019
2019
Gospodarcze i planistyczne problemy tworzenia i stosowania uchwały reklamowej - analiza prawna
DS Anna Brzezińska Rawa
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH, 2018
2018
Klasyczne przewozy taksówkowe kontra Uber
D Sylwestrzak
Gdańskie Studia Prawnicze 39, 2018
2018
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych –uwagi de lege lata i de lege ferenda
D Sylwestrzak
Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za …, 2018
2018
Dopuszczalność skargi na przewlekłość postępowania dyscyplinarnego
DS Joanna May
Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za …, 2018
2018
Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za granicą
DS Brzezińska-Rawa Anna, Joanna May
2018
Klasyczne przewozy taksówkowe kontra Uber
D Sylwestrzak
Gdańskie Studia Prawnicze XXXIX tom, 2018
2018
The Influence of the “Important Public Interest” Clause on the Competitiveness of Undertakings in Poland
DS Anna Brzezińska-Rawa
International Journal of Novel Research in Humanities and Social Science, 2017
2017
The legal status of the Airbnb services from the Polish perspective
DS Anna Brzezińska-Rawa
International Journal of Novel Research in Humanities and Social Science, 2017
2017
Constitutionally justified limitations of freedom of the economic activity : the case of Poland
SD Brzezińska-Rawa Anna
Int. J. Soc. Sci. Humanit. Res, 2017
2017
Regulaminy gminne jako źródła prawa powszechnie obowiązującego
D Sylwestrzak
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, 2017
2017
Stosowanie publicznego prawa konkurencji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję jako forma negocjacyjnego oddziaływania państwa na konkurencyjność
SD Brzezińska-Rawa Anna
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, 2016
2016
Bezpłatna pomoc prawna
DS Brzezińska-Rawa Anna, Joanna May
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20